Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra SWiA w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego

Jesteśmy winni informację z zapowiedzianego wcześniej posiedzenia Komisji do Spraw Petycji /PET/, która na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 rozpatrzyła i uchwaliła: - dezyderat skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby p ..

2019.07.08 więcej