Piła: Bożonarodzeniowy turniej piłki siatkowej

ilustracja

W niedzielę, 16 grudnia w Szkole Policji w Pile, odbył się Bożonarodzeniowy turniej piłki siatkowej dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn reprezentujących słuchaczy z każdej grupy szkoleniowej 6 kompanii.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła reprezentacja plutonu V, drugie miejsce – plutonu III, trzecie – plutonu VI. Najlepszą zawodniczką turnieju została post. Martyna Markowska, a najlepszym atakującym – post. Mateusz Rybiński. Każda z drużyn została nagrodzona okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami związanymi z pilską Szkołą.

Oceniając zawody, warto wspomnieć, że dużym profesjonalizmem, pod kątem sędziowania, wykazał się asp. Tomasz Andrzejewski – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, natomiast asp. Przemysław Zublewicz – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej udzielał cennych wskazówek w kwestii taktyki rozgrywanych setów.

Jednym z celów zawodów była rywalizacja sportowa, jednak najważniejszym aspektem tego przedsięwzięcia była integracja środowiska policyjnego na etapie procesu adaptacji zawodowej młodych funkcjonariuszy. Zawsze warto godzić obowiązki służbowe, z czasem poświęconym poza służbą na utrzymanie dobrej kondycji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą postawę sportową oraz gratulujemy wyników.

(Szkoła Policji w Pile / kp)