Zasiłek pogrzebowy dla policjantów. RPO: W przepisach jest błąd

ilustracja

Funkcjonariusz policji nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego, jeśli organizuje pogrzeb brata lub siostry. To błąd w przepisach – uważa rzecznik praw obywatelskich.

Zgodnie z art. 120 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) w razie śmierci członka rodziny policjantowi, który ponosi koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł. Problem w tym, że rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 264) nie wymienia rodzeństwa funkcjonariusza.

Za członków jego rodziny uznaje jedynie współmałżonka, dzieci oraz rodziców i teściów.

więcej…