W Sosnowcu odsłonięto pomnik funkcjonariuszy, którzy poświęcili życie w służbie

ilustracja

Pomnik poświęcony „Funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu” odsłonięto i poświęcono w niedzielę w Sosnowcu.

Monument, który powstał z inicjatywy sosnowieckich policjantów i duchowieństwa diecezji sosnowieckiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, stanął na placu katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.

Do stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości nawiązał w liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent RP Andrzej Duda. Jak zaznaczył, niezbywalną częścią suwerennej Rzeczypospolitej były i są służby mundurowe, wraz z administracją państwową i samorządową. Jak podkreślił, ramy ich funkcjonowania tworzy państwo, jednak skuteczność zależy od poszczególnych osób.

“Sosnowiec i całe Zagłębie Dąbrowskie mogą się w tym względzie poszczycić wspaniałymi tradycjami, które sięgają czasów powstania styczniowego i Republiki Zagłębiowskiej proklamowanej w 1905 r.” – napisał Andrzej Duda w liście odczytanym przez Marka Surmańskiego, zastępcę dyrektora departamentu prawa i bezpieczeństwa pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

“Etos odpowiedzialności za dobro wspólne jest głęboko wpisany w tradycję Zagłębia, podobnie jak etos pracy” – dodał prezydent, wyrażając wdzięczność za inicjatywę pomnika przypominającego, że dobro wspólne to wartość fundamentalna.

„Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że jest to pomnik wzniesiony dzięki prywatnej zbiórce funduszy. To piękny gest funkcjonariuszy służb mundurowych i mieszkańców Sosnowca wobec tych, którzy pełnili w przeszłości ważną i odpowiedzialną funkcję dla dobra państwa i społeczeństwa” – zaznaczył Andrzej Duda.

Inicjatorom budowy pomnika podziękował również premier Mateusz Morawiecki, w liście odczytanym przez wicewojewodę śląskiego Piotra Kołodziejczyka. Szef rządu zwrócił w nim uwagę na ofiarność osób, które budowały przed stu laty struktury polskiego państwa.

„Jesteśmy wdzięczni ojcom i bohaterom naszej odrodzonej ojczyzny i dumni z naszej historii, bo to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata. Nasz współczesny patriotyzm to owoc tego drzewa pamięci. Na tym fundamencie powinniśmy budować naszą tożsamość i wyznaczać cele na przyszłość” – napisał Morawiecki.

„Dziś oddajemy hołd tym, którzy w 1918 r. podjęli się arcytrudnego zadania: odbudowy Polski po wojnie i polskiej państwowości po latach zaborów. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu powstały sprawnie działające administracja, urzędy, służby państwowe i mundurowe, w tym Wojsko Polskie, Policja Państwowa i wiele innych. Dzięki nim II Rzeczypospolita była państwem, z którego do dziś możemy być dumni i odwoływać się do jego dziedzictwa i osiągnięć” – podkreślił premier.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w swoim liście akcentował wartość umiłowania Polski, wolności oraz jednoczenia się wokół spraw narodu. „Głęboka wiara i ogromny entuzjazm towarzyszące odradzaniu się ojczyzny dawały Polakom poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za kraj. Dziś całą mocą uświadamiamy sobie, jakim darem jest dla nas własne państwo i jak ważna jest Rzeczpospolita oraz jej dziedzictwo” – wskazał szef MSWiA.

Komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk mówił o szczęściu uczestnictwa w 100. rocznicy odzyskania niepodległości i możliwości życia w wolnej Polsce. “Z całą pewnością tej wolnej Polski nie byłoby, gdyby nie ci, którzy postanowili oddać za nią to, co najcenniejsze – własne życie. Bardzo nisko kłaniam się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika” – podkreślił generał, wymieniając m.in. biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka.

Sam biskup Kaszak zaznaczył, że pomnik jest przekazywanym obecnym i przyszłym pokoleniom wyrazem wdzięczności, czci, szacunku i pamięci. „Niech ten pomnik będzie znakiem naszej miłości do ojczyzny i do tych, którzy oddali życie w obronie ukochanej Polski. Niech też będzie znakiem wołającym do nieba o modlitwę, o pomoc dla tych, którzy polegli” – dodał.

Podczas uroczystości przemawiali także pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Ten ostatni nawiązał do postaci przedwojennego prezydenta miasta Aleksego Bienia, wcześniej jednego z twórców akcji legionowej w Zagłębiu Dąbrowskim. „My tutaj w Zagłębiu jesteśmy przykładem tego, że mimo różnic poglądów, zawsze potrafiliśmy się dogadywać, być razem, co przynosiło ogromne korzyści” – stwierdził Chęciński.

Pomnik, powstały z inicjatywy komendanta miejskiego policji w Sosnowcu inspektora Dominika Mączyka i przy zaangażowaniu biskupa Kaszaka, został sfinansowany przede wszystkim z datków wiernych sosnowieckiej parafii katedralnej, darowizn od osób prawnych i dobrowolnych ofiar policjantów.

Na szczycie prawie 12-metrowego monumentu umieszczony jest orzeł w koronie, z rozpostartymi skrzydłami. Napis na tablicy w dolnej części pomnika głosi: “W 100. rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej Ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną chwałę, pamięć i cześć”.