Pracownicy cywilni wojska nie chcą 300 zł podwyżki, chcą 550 zł.

ilustracja

Związki zawodowe pracowników cywilnych wojska chcą spotkania z szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem w sprawie podwyżek. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej o 550 zł zamiast zaproponowanych 300 zł.

Rozmowy związków zawodowych działających w resorcie obrony z kierownictwem MON nie zakończyły się porozumieniem. Strona związkowa przyjęła stanowisko, w którym domaga się podwyżek dla pracowników cywilnych wojska w wysokości 550 zł miesięcznie z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Drugim postulatem związkowców jest wnioskowane spotkanie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem i przeprowadzenie rozmów w sprawie tych podwyżek.

Pod tym stanowiskiem podpisali się przedstawiciele wszystkich siedmiu organizacji związkowych działających w MON, które są stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Są to: NSZZ Pracowników Wojska, Krajowa Sekcja Pracowników Cywilnych MON NSZZ “Solidarność”, Związek Zawodowy Poligrafów, Związek Pracowników Wojska „Tarcza”, Związek Zawodowy Militaria, Związek Zawodowy Sektora Obronnego, NSZZ „Solidarność 80”.

Liczba zatrudnionych pracowników cywilnych wojska jest obecnie szacowana na ponad 44 tys. osób. MON przyjmuje jednocześnie – do kalkulacji przedstawionych związkowcom – liczbę stanowisk (zatrudnienie bazowe) 45 732 tys.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak pod koniec ubiegłego roku przedstawił podsumowanie działalności kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP w trakcie trzech lat rządów PiS. Zapowiedział, że w przyszłym roku pracowników cywilnych wojska czeka podwyżka. Poinformował, że wyniesie ona “ponad 300 zł”.

Jak zauważył, od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone. “Dopiero w latach 2016 i 2017 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w 2017 r.” – powiedział Błaszczak. Poinformował również, że w bieżącym roku podjął decyzję o przeznaczeniu na podwyżki w swoim resorcie 114,5 mln zł, co spowodowało, że wynagrodzenia wypacane przez MON wzrosły średnio o 200 zł.

Pod koniec zeszłego roku MON poinformowało, że pracuje nad propozycjami zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP), które pozwolą na zmiany w przepisach płacowych dot. pracowników cywilnych wojska.

W styczniu Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał rozporządzenie podnoszące wynagrodzenie żołnierzy zawodowych poszczególnych grup. Nowe kwoty wejdą w życie od 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia. Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenia żołnierzy w zależności od stopnia, wzrosną o 200 zł do 550 zł. MON przeznaczyło na te podwyżki 710 mln zł.