Policjanci nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii.

ilustracja

Funkcjonariusze nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii. Inaczej niż w przypadku wojskowych, którzy otrzymują takie świadczenia – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Transfer do wojska odbiera policjantowi odprawę”.

Sprawa wypłaty stała się przedmiotem poselskiej interpelacji (28743). Poseł Józef Lassota (PO) po analizie wyroków sądowych powziął wątpliwość, czy takie rozwiązanie powinno być utrzymane. Zwrócił bowiem uwagę, że art. 118 ustawy o Policji i art. 94 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wykluczają w zakresie zakończenia służby w Policji wypłatę odprawy funkcjonariuszowi w sytuacji, gdy przechodzi on do pracy w wojsku. Poseł wskazuje, że w przypadku zakończenia służby w wojsku wypłacona odprawa obejmować będzie wyłącznie okres służby w tej formacji. Tym samym policjant traci odprawę wynikającą z okresu służby w policji.

Więcej tutaj