Los przyszłorocznych funduszy nagród przesądzony – wieszczy portal Infosecurity24.pl

ilustracja

O tym, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 likwiduje fundusze nagród, InfoSecurity24.pl informował już na początku września. Od tego czasu, mimo zdecydowanego sprzeciwu przedstawicieli wszystkich mundurowych formacji, niewiele w tej kwestii się zmieniło, a Senat w podjętej dziś uchwale nie zaproponował poprawek w tym zakresie. Teraz ustawa trafi do Sejmu, ale los przyszłorocznych funduszy nagród jest już raczej przesądzony – pisze Dominik Mikołajczyk na portalu Infosecurity24.pl

Czytaj więcej…

****
Wydaje się, że na tym etapie zbyt wcześnie na ostateczne wnioski. Było raczej oczywiste, że trend oszczędnościowy w ustawie zostanie utrzymany. Warto jednak pamiętać, że projekt ustawy tworzony był, gdy jeszcze nie było pewności co do wielkości środków, jakie Polska otrzyma z UE.

Jak uczy praktyka, zawsze istnieją mniej lub bardziej oficjalne furtki, które rząd i resort zwykle mają do dyspozycji. Na pewno pisma związkowców służb mundurowych kierowane do MSWiA wywarły odpowiednie wrażenie i należy oczekiwać, że resort oraz Komenda Główna Policji wykorzystają te półoficjalne narzędzia właśnie w takich przypadkach. A już na pewno nikt przy zdrowych zmysłach w rządzie, nie sięgnie po środki zgromadzone z oszczędności na wakatach. (jp)