Święto Policji w Zgorzelcu

ilustracja

26 lipca 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się uroczysta akademia z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystościach uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, przedstawiciele służb współpracujących z policją, władz samorządowych, duchowieństwa oraz największych pracodawców w powiecie zgorzeleckim, a także delegacje Policji zagranicznych z Czech i Niemiec. Na uroczystościach nie zabrakło również emerytów policyjnych, rodzin policjantów, a także mieszkańców Zgorzelca.
26 lipca 2017 roku z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej odbyła się uroczysta akademia z udziałem ścisłego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Uroczystą akademię poprzedziła msza święta odprawiona przez Dziekana Dekanatu Zgorzelec ks. Macieja Wesołowskiego w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin.

O godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu zebrali się zaproszeni goście oraz policjanci powiatu zgorzeleckiego. Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jan Doroszczak przypomniał historię utworzenia Policji Państwowej oraz wkład policjantów w odbudowę państwowości polskiej. Serdecznie podziękował przedstawicielom władz samorządowych oraz największych zakładów pracy za współpracę i wsparcie udzielane Policji.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski złożył życzenia dalszych sukcesów dla funkcjonariuszy zgorzeleckiej komendy. Podkreślił wzrastające wśród mieszkańców naszego kraju zaufanie do Policji oraz zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników w wykonywanie swoich obowiązków służbowych.
Podziękowania zgorzeleckim policjantom za ofiarność i poświęcenie podczas wykonywania obowiązków służbowych, w imieniu wiceminister edukacji narodowej Marzeny Machałek, złożył asystent pan Emil Łaborewicz. Podkreślił, że na uznanie zasługuje aktywność funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu dbającej o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej.

Starosta Zgorzelecki pani Urszula Ciupak podziękowała policjantom podkreślając trudy naszej służby i niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą. Dodała, że mieszkańcy mogą liczyć na policjantów w każdej sytuacji. Pani Starosta skierowała do policjantów wiele ciepłych słów.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia pan Andrzej Grzmielewicz podziękował policjantom za rzetelną służbę i pracę w obronie najwyższych wartości. Zapewnił, że bogatyńscy policjanci, a przede wszystkim mieszkańcy Bogatyni doczekają się nowej siedziby adekwatnej do wyzwań i oczekiwań stojących przed naszą formacją. Na zakończenie Burmistrz na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni nadkom. Tomasza Rogulskiego złożył gorące podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji w Bogatyni.
4 funkcjonariuszy zgorzeleckiej komendy oraz pracowników zostało odznaczonych „Medalami za Długoletnią Służbę” przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ponadto decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka 6 funkcjonariuszom została nadana odznaka „Zasłużony Policjant”. Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak odznaczył brązowym medalem „Za zasługi dla Policji” księdza Dziekana Macieja Wesołowskiego. Wszystkie odznaczenia zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbędą się 4 sierpnia br. we Wrocławiu.

Podczas uroczystości wręczone zostały funkcjonariuszom i pracownikom nagrody, a także akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 62 policjantów, a 36 policjantów otrzymało okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pieniężne ze środków przekazanych przez wszystkie lokalne samorządy. Także 5 pracowników za sumienną i rzetelną pracę otrzymało okolicznościowe upominki.

Na koniec uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jan Doroszczak złożył podziękowania na ręcę Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego asp.szt. Piotra Malon za życzliwość oraz wsparcie KPP w Zgorzelcu. Podziękowania skierował również dla Komendanta Komisariatu Gorlitz Dirka Linczmajer za wieloletnią, pełną zaangażowania współpracę międzynarodową.