Posłowie murem za policjantami. Skierowali do MSWiA interpelację ws. ekwiwalentu za urlop

ilustracja

Trybunał Konstytucyjny w październiku ubiegłego roku publicznie ogłosił wyrok dotyczący wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w przedmiocie sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego. W następstwie orzeczenia ustawodawca powinien bez zbędnej zwłoki naprawić swój błąd krzywdzący od lat tysiące byłych i obecnych policjantek i policjantów. Jednak do tej pory Rząd nie przyjął i nie skierował do Sejmu projektu zmiany ustawy o Policji, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego. Sprawą zainteresowali się posłowie Marek Wójcik i Paweł Bańkowski – informuje portal ochrona24.info.

Przypomnijmy, 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta i wydał wyrok wskazujący na niekonstytucyjność obowiązujących przepisów.

– Określony w art. 115 a ustawy o policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73 proc. dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną – podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia TK. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Funkcjonariusze innych służb mundurowych posiadają korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego ekwiwalentu.

W przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, wskazujących na gorsze traktowanie policjantów.

  • Wyrok korzystny dla policjantów.
  • Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące byłych funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat spowodowanych niekonstytucyjnymi przepisami.
  • Ekwiwalent był wyliczany błędnie przez 17 lat.
Rafał Jankowski

– Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – mówił szef NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski.

Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty Derlatki: “Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części”.

Od kilku miesięcy brak stosownych regulacji
Niestety pomimo, iż od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku minęło już kilka miesięcy, to do dnia dzisiejszego rząd nie wprowadził jakichkolwiek rozwiązań mających na celu wykonanie orzeczenia z 30 października 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrzny i Administracji nie skierował do prac Sejmu jakiejkolwiek ustawowej propozycji, mającej na celu rozwiązanie kwestii ekwiwalentów za policyjne urlopy.

W związku z brakiem wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań prawnych, kierownicy jednostek Policji wstrzymują funkcjonariuszom wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

– Taki stan powoduje u policjantów frustrację i zdenerwowanie oraz utratę zaufania do Państwa, które powinno kierować się zasadą sprawiedliwości społecznej wobec swoich funkcjonariuszy – podkreśla Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Jankowski zniecierpliwiony postawą decydentów, w dniu 15 kwietnia br. skierował na ręce Marszałka Sejmu RP Petycję, która ma na celu zmusić Parlament RP do szybkiego wprowadzenia w życie rozwiązań respektujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP.

– Panie Premierze czas na Pana reakcję w interesie Państwa i Swoich Policjantek i Policjantów! – apelują policyjni związkowcy.