Poparcie Związku Zawodowego Służb Mundurowych Republiki Łotwy „LIDA”

ilustracja

Związek Zawodowy Służb Mundurowych Republiki Łotwy „LIDA” z siedzibą w Rydze, zamieścił na swojej stronie internetowej list wyrażający poparcie dla akcji protestacyjnej polskich policjantów, domagających się podwyżek płac, poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i gwarancji socjalnych.

–  Polski Związek Zawodowy Policji wszczął ogólnokrajową akcję protestacyjną, w której zażądał obiecanego dodatku w wysokości 150 €. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało rozmowy ze związkiem zawodowym policji, podkreślając, że bezpieczeństwo wewnętrzne powinno być jednym z priorytetów działań rządu. LIDA już od kilku lat współpracuje z polskimi policjantami i funkcjonariuszami straży granicznej zrzeszonymi w związkach zawodowych. Organizowana jest wymiana wzajemnych doświadczeń w celu wzmocnienia ruchu związkowego, jak również wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego i zaufania obywateli do państwa – czytamy w liście.

–  LIDA ma nadzieję, że polski rząd wysłucha propozycji funkcjonariuszy polskiej policji oraz spełni wcześniejsze obietnice – przeznaczy też środki na szkolenia i poprawi system zabezpieczenia społecznego służb mundurowych w Polsce.

 

 

Więcej pod poniższym linkiem: