PILNE ! Dzisiaj Rada Ministrów zajmie się “superustawą” dot. służb mundurowych!

ilustracja

9 czerwca 2020′ Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Porządek obrad
RADY MINISTRÓW
wtorek, 9 czerwca 2020 r., godz. 10:00

1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (UD66).
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt ustawy to realizacja § 5 Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

Artykuł o projekcie tzw. Superustawy – Infosecurity24.pl – tutaj