Odszedł Władysław Waszczak, były wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

ilustracja

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że  2 sierpnia 2021 r. zmarł nasz kolega Władysław Waszczak / 77 lat/, wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu. Były wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Władysław Waszczak był wieloletnim związkowcem, kiedyś działaczem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, wybitnym znawcą statutu związku zawsze zaangażowanym i służącym pomocą.

Władysław Waszczak uhonorowany Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I

Należał do grupy Tych, którzy przyczynili się do powstania NSZZ Policjantów, przez wiele lat bezinteresownie poświęcali swój własny czas ideom związkowym, po to aby zapewnić funkcjonariuszom właściwe warunki służby, a w konsekwencji umożliwić Policji właściwe wypełnienie jej służebnej roli wobec społeczeństwa.

Kol. Władysław Waszczak to zasłużony  działacz związkowy uhonorowany w 2019 roku – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Krakowie.

Cześć Jego pamięci. 

 

***********

OSTATNIE POŻEGNANIE 

Władysław WASZCZAK

Był funkcjonariuszem służb kryminalnych i dochodzeniowych w Bytomiu i Nowym Sączu. W latach 1983-1990 pełnił służbę w RUSW w Nowym Sączu, gdzie byłem Zastępcą Szefa. Zajmował się w tym czasie rejestracją druków statystycznych w pionie dochodzeniowo-śledczym, współpracując ściśle z Prokuraturą i Sądami na terenie Miasta i Województwa Nowosądeckiego.
Funkcjonariusz niezwykle skrupulatny, merytoryczny, zdyscyplinowany a przy tym o wysokiej kulturze osobistej.
W okresie przemian ustrojowych w PRL/RP bardzo aktywny działacz NSZZ Policjantów – był Przewodniczącym w strukturach miejskich tego Związku oraz w Zarządu Głównego w Warszawie.
Ze służby odszedł na emeryturę w 1998 r. po 30-letniej służbie.
W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.
W pogrzebie uczestniczył Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Krakowie Grzegorz GUBAŁA, Przewodniczący ZOT Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Nowym Sączu – Jan KOWALIK i Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła w Nowym Sączu – Marek SADLISZ  oraz piszący to wspomnienie o Koledze Władku – Marek HEBDA – Wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
ŻEGNAJ KOLEGO WŁADKU !!!
SPOCZYWAJ W SPOKOJU !