MSWiA: spotkanie Ministra Joachima Brudzińskiego z funkcjonariuszami z województwa lubelskiego

ilustracja

Podczas odprawy, która odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendanci Wojewódzcy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu wyniki działania służb z regionu w 2017 r. oraz priorytety na kolejne miesiące pracy.

Dziś, 13 kwietnia, obchodzony jest także Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dlatego uczestnicy odprawy uczcili minutą ciszy pamięć o zamordowanych m.in.
funkcjonariuszach Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

– Praca w służbach mundurowych to misja, to służba dla Ojczyzny i dla Polaków – powiedział minister Joachim Brudziński odnosząc się do pracy funkcjonariuszy w obecnych czasach, ale także nawiązując do zamordowanych przez reżim totalitarny funkcjonariuszy Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy ponieśli najwyższą ofiarę za służbę Polsce.

– Odpowiadacie Państwo za bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale całej Zjednoczonej Europy – powiedział szef MSWiA. Dodał, że służby sprawne, to służby dobrze wyposażone i opłacane, odnosząc się tym samym do Programu Modernizacji Służb Mundurowych, którego jednym z elementów jest wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. Właśnie w ramach tego programu formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Szef MSWiA podkreślił, że funkcjonariusze powinni te środki wydawać rozsądnie, ponieważ są to pieniądze publiczne, które pochodzą od wszystkich obywateli.

Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę. Podkreślił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno obrona granic zewnętrznych państwa, jak i ochrona zdrowia oraz życia obywateli. Korzystając z okazji, odniósł się także do współpracy PSP i OSP. – Chcę z całego serca złożyć podziękowania druhnom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych za Waszą pracę – powiedział. Dodał też, że praca strażaków-ochotników jest tak samo istotna dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak służba strażaków z PSP.

Podsumowanie zeszłorocznych działań
Komendanci służb z Lubelszczyzny przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu specyfikę działania ich formacji. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Szewc przypomniał, że w 2017 r. lubelscy policjanci przeprowadzili prawie 189 tys. interwencji. Zaznaczył, że dzięki działalności funkcjonariuszy wykrywalność przestępstw kryminalnych w zeszłym roku wyniosła ponad 81% i była najwyższa w kraju. Policjantom z Lubelszczyzny udało się także zabezpieczyć narkotyki warte ponad 500 mln zł. Jednym z największych wyzwań, z którymi mierzyli się policjanci w zeszłym roku, było zabezpieczenie meczów UEFA EURO U-21. Podczas meczów rozgrywanych na lubelskim stadionie nad bezpieczeństwem kibiców czuwało 1100 policjantów.

Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wskazał tymczasem, że w 2017 r. straż odnotowała ponad 22 tys. interwencji (o 2350 więcej niż w 2016 r.), z czego zdecydowaną większość, bo ponad 13,8 tys. stanowiły miejscowe zagrożenia (to także wzrost w stosunku do 2016 r. o 1487). Jednym z największych zdarzeń, w których brali udział lubelscy strażacy w zeszłym roku, było usuwanie skutków katastrofy budowlanej kamienicy przy ul. Lubartowskiej w Lublinie (maj 2017 r.), w wyniku której poszkodowane zostały 33 rodziny.

Z kolei płk SG Jacek Szcząchor, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wskazał że w 2017 roku funkcjonariusze SG (wspólnie z innymi służbami: Policją i Krajową Administracją Skarbową) ujawnili przemyt towarów i przedmiotów pochodzących z przestępstw o łącznej wartości ponad 56,6 mln zł. Ponadto w zeszłym roku funkcjonariusze NOSG zatrzymali 3266 osób.

Efekty Programu Modernizacji
Dzięki ponad 12 mln zł pochodzącym z Programu Modernizacji Służb Mundurowych lubelska Policja w 2017 r. zmodernizowała pomieszczenia posterunków w Jastkowie, Michowie i Woli Uhruskiej. W zeszłym roku rozpoczęto także budowę dwóch komisariatów w Lublinie. W ramach Programu Modernizacji powstaną też m.in. nowe budynki komisariatów w Wisznicach, Rejowcu Fabrycznym, Kocku, Annopolu, a także posterunek w Siedliszczach. Dodatkowo termomodernizacją i modernizacją zostanie objęta Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz inne wybrane obiekty, m.in. komendy powiatowe w Zamościu, Chełmie, Łukowie, Opolu
Lubelskim, Biłgoraju i Hrubieszowie. Nową inwestycją, która zostanie rozpoczęta w tym roku, jest także budowa posterunku w Sławatyczach (powiat Biała Podlaska).

W ramach Programu Modernizacji lubelska Państwowa Straż Pożarna przebudowuje m.in. strażnicę w Chełmie, modernizuje obiekty komend powiatowych w Krasnymstawie i Świdniku, a także buduje nowe obiekty: KP PSP w Lubartowie i strażnicę KP PSP w Rykach. Z pieniędzy pochodzących z Programu Modernizacji zakupiono do tej pory m.in. mikrobusy, samochody zaopatrzeniowe, zestaw hydraulicznych narzędzi do ratownictwa kolejowego i przyczepę do przewozu kontenerów (łączna wartość zakupów to prawie 850 tys. zł). W tym roku planowany jest zakup samochodów i wyposażenia osobistego (ubrań specjalnych).

Z kolei Nadbużański Oddział Straży Granicznej w ramach Programu Modernizacji kupił w 2017 r. mikrobus, samochody terenowe i patrolowe oraz auto ciężarowe. W tym roku planowany jest zakup kolejnego mikrobusa. W 2018 r. w ramach Modernizacji nadal przebudowywana będzie strzelnica w Chełmie. Oprócz tego budowane będą wieże obserwacyjne w miejscowościach Hniszów, Uchańka, Skryhiczyn, a także w miejscowościach Sobibór, Machnów Nowy, Liwcze, Ślipcze. Dodatkowo rozbudowana zostanie placówka w Kodeniu.

***

W naradzie, oprócz szefa MSWiA, wzięli także udział m.in.: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Jasiński, komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

źródło: www.mswia.gov.pl 2018.04.14