Komunikat Biura ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

ilustracja

Zamieszczamy Komunikat Biura ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2020′

Wielce Szanowne Koleżanki i Koledzy !!!

Od 4 marca 2020 r. kiedy to w Zielonej Górze został ujawniony i potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie z ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, znając sytuację w Chinach raz Europie południowej i zachodniej zintensyfikowała czynności zmierzające do przygotowania się do walki a szczególnie chodziło o zabezpieczenie funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Zabezpieczona została odpowiednia ilość środków finansowych, podpisane umowy na zakup środków ochrony indywidualnej. Prawie codziennie do magazynu KWP dostarczane są kolejne partie środków o czym biuro ZW jest informowane stosownymi wykazami stanów posiadania na konkretne dni. W związku z tym nie może być mowy aby na terenie garnizonu lubelskiego brakowało tych środków. Przykładowo informuję z całą pewnością i odpowiedzialnością za informację, że w magazynach KWP aktualnie znajduje się 5209 masek ffp2/3, w jednostkach Policji znajduje się 3410 masek ffp/2/3 przy dobowym zużyciu (dane z ostatniej doby na godz. 6.00) 223 sztuk.

Podobna sytuacja jest w przypadku płynów – na przykładzie małych pojemników 30 i 50 ml – w użytkowaniu jest 1340 szt. natomiast w magazynie 452 przy czym kolejne 2000 sztuk do poniedziałku będzie w magazynie i zostaną one około poniedziałku – wtorku rozwiezione do jednostek wg zapotrzebowania. Ponadto KWP przekaże 500 pojemników 250ml – do 1000 ml pustych, z dozownikami i spryskiwaczami celem ich uzupełniania z pojemników 2,5 litrowych. KWP otrzymała dostawę 120 tys. par rękawic nitrylowych. Odpowiadając na wiele zapytań o małe, poręczne w służbie pojemniki po rozmowie z naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia informuję, że nie ma żadnego problemu o sukcesywne ich uzupełnianie ilościowo , aby każdy f-sz taki posiadał, (może nie z dnia na dzień ale w kilka dni) prosimy tylko o odpowiednie zapotrzebowanie, gdyż naczelnik zaopatrzenia nie jest w stanie przewidywać waszych potrzeb. Środki na bieżąco rozwożone są transportem KWP szczególnie WRD KWP.

W tym miejscu mogę tylko zaapelować do osób zajmujących się gospodarką materiałowo techniczną w poszczególnych KMP/KPP o składanie szczerego zapotrzebowania bo to na Was w dużej mierze spada wiele zadań związanych z zabezpieczeniem w środki ochrony. W tych sprawach szczególnego wsparcia udzielą Wam przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów oraz ZZ Pracowników Policji.

Reasumując, sytuacja zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej wygląda bardzo dobrze, chociaż każda kolejna pomoc jest nieoceniona. Mam tu na uwadze przyjmowanie środków ochrony przez poszczególne Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów w w formie darowizny rzeczowej czy indywidualne organizowanie zakupu lub produkcji maseczek ochronnych dla f-szy. Mam zapewnienie KWP iż kolor maseczki (zależnie od dostępności odpowiedniego materiału do produkcji) czy jej „prywatne pochodzenie” nie będzie chociażby w najmniejszym stopniu negowane. W powyższych sprawach mam stały kontakt z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie oraz naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia

Kolejnym tematem jest z całego serca podziękowanie dla wszystkich członków NSZZ Policjantów z przewodniczącymi Zarządów na czele a także wszystkich funkcjonariuszy nie zrzeszonych w NSZZ Policjantów za Wasze poświęcenie w służbie oraz poza służbą. Należy pamiętać nie tylko to, że ZW NSZZ woj. lubelskiego w ramach swoich kompetencji koordynuje działania na terenie garnizonu lubelskiego, mając przy tym wsparcie KWP oraz policjantów w tzw. terenie. Należy pamiętać także to, że NSZZ Policjantów na bieżąco prowadzi swoje kompetencyjne działania w rozmowach z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji zarówno w sprawach aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem jak również w sprawach dotyczących ogólnopolskiej sytuacji policjantów kontynuując rozpoczęte sprawy związane z podpisanym 8 listopada 2018 r. porozumieniem z MSWiA.

Za kilka dni otrzymamy „wywalczoną” wspólnie podwyżkę uposażenia, w życie weszły poszczególne punkty porozumienia, jeden czeka na pilne rozpatrzenie itp. Nie należy zapominać, że NSZZ Policjantów dba o rozdysponowanie nadgodzin, dziś na topie jest sprawa projektu rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów z którym NSZZ Policjantów się nie zgadza jako krzywdzący dla policjantów. Proszę zauważyć, że NSZZ Policjantów „wypracowując” podwyżki czy każdą sprawę dla dobra policjantów robi to dla wszystkich policjantów – zatem to poddam pod rozwagę i sumienie policjantów nie zrzeszonych czy nie warto wstąpić w szeregi związkowców NSZZP i tym samym jeszcze wzmocnić jego siłę, nie patrzeć tylko na „zyski” lokalne?.

Sytuacja z koronawirusem nie zamknęła nam drogi do dalszej działalności na rzecz poprawy warunków służby. Tym samym sytuacja z koronawirusem nie może być dla nas pretekstem do obniżenia swojej dyspozycyjności. Doskonale wiemy, że diametralnie zmienił się charakter służby oraz priorytety, które w walce z koronawirusem nałożył na nas Rząd RP oraz MSWiA, jednak trzymając linię, i wspierając się wewnątrz jednostki wspólnie wrócimy do normalności, do naszych rodzin, szkół, zakładów pracy itp.

Dlatego też bardzo ważny jest w dzisiejszej służbie kontakt policjantów z tzw. pierwszej linii z przedstawicielami ZW i ZT NSZZ Policjantów oraz z bezpośrednimi przełożonymi mający na celu wypracowanie takich sposobów służby abyśmy sami byli zabezpieczeni, bo tylko tak będziemy w kolejnych dniach mogli zdrowi wykonywać to do czego jesteśmy powołani i na co się godziliśmy wstępując w szeregi Policji.

„…W tenże sposób preparuje się pomyłki historyczne, jeden mówi, że drugi powiedział, że trzeci usłyszał, i powołując się na trzy znakomite autorytety tego rodzaju tworzy się historię” – Jose Saramago.

Artur Garbacz

Celowo zacytowałem te jakże bardzo wymowne słowa mając na celu kolejny apel do Was o powściągliwość w ferowaniu faktów na rożnego rodzaju portalach społecznościowych a szczególnie przekazywanie niepotwierdzonych informacji do wszelkiego rodzaju „autorytetów”.

Wiecie o czym piszę… . Moi drodzy, to ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego jest odpowiednim adresatem do tego typu „newsów”, jeżeli potwierdzimy nieprawidłowość z pewnością wspólnie z KWP podejmiemy odpowiednie kroki.

Nie róbmy niepotrzebnie krzywdy innym, jednak w odpowiedni sposób reagujmy na wszelkie ułomności w służbie, ale róbmy to w cywilizowany sposób. Ponadto, powtarzam apel, aby zgłaszać wszelkie uwagi oraz pomysły dobrych rozwiązań za pośrednictwem ZT do biura ZW.

Jestem do Waszej dyspozycji codziennie od 7.00 do 15.00 w biurze ZW gdzie pełnię dyżur, ponadto ja oraz wiceprzewodniczący ZW telefonicznie poza godzinami.

Zachęcam też do kontaktu mailowego zwnszzp.lu@wp.pl

Artur Garbacz
Przewodniczący ZW NSZZ
Policjantów woj. lubelskiego