Gdańsk: Podniesienie emerytur za służbę pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

ilustracja

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. pomorskiego przypomina członkom związku o możliwości podwyższenia emerytury za służbę pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego w 2015 roku powołany został Zespół do wypracowania sposobu dokumentowania okoliczności związanych z pełnieniem służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, w celu umożliwienia podniesienia emerytury o 0,5 procent za każdy rok służby.

W efekcie pracy wspomnianego Zespołu Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wydał Decyzję nr 463/2015 z dnia 28 grudnia 2015′- w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego w jednostkach organizacyjnych Policji woj., pomorskiego “Kartę pełnienia służby w warunkach szczególnych”