Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotka się dzisiaj z ministrem Mariuszem Kamińskim

ilustracja

Dzisiaj (4 grudnia 2019′) w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Mariuszem Kamińskim.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski wyraża oczekiwanie, że głównym tematem spotkania będzie realizacja porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku, szczególnie zaś sprawy: przyśpieszenia prac nad art. 15a, opracowania wytycznych do sposobu realizacji płatnych nadgodzin, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jak również dalszych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Zdaniem Rafała Jankowskiego czasu na podjęcie konkretnych i merytorycznych decyzji zostało już bardzo mało, dlatego też oczekuje, że Minister dotrzyma zobowiązania, jakie złożył podczas wrześniowego spotkania, że współpraca ze związkami zawodowymi jest dla Niego bardzo ważna i będzie ją kontynuował.

Spotkanie dzisiaj o godzinie 12-tej

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów