Dwukrotnie przekroczony plan finansowy odpraw wypłaconych przez KGP w 2016 r.

ilustracja

Jak wynika z odpowiedzi Komendy Głównej Policji, plan finansowy odpraw dla zwalnianych funkcjonariuszy w 2016 r. został przekroczony ponad dwukrotnie.
W odpowiedzi na pytanie o udostępnienie informacji publicznej złożone przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, Komenda Główna Policji poinformowała, iż przyjęty w ustawie budżetowej plan odpraw na 2016 rok w wysokości 55 726 471 zł został wykonany w wysokości 111 796 547 zł.

Pytanie ZW woj. wielkopolskiego i Odpowiedź KGP w załączniku.