Odpolitycznienie Policji – puste hasło?

Odpolitycznienie Policji to temat bardzo modny i na czasie. Brzmi dobrze na wyborczych plakatach. A jak wygląda rzeczywistość? Tu jest już znacznie gorzej. Polska Policja jako formacja jest wykorzystywana w kampanii wyborczej i jesteśmy wikłani w polityczne spory. A przecież my jako NSZZ Poli ..

2023.09.25 więcej

XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Policjanci, pracownicy Policji oraz policyjni emeryci i renciści z całego kraju przybyli 24 września 2024r. na Jasną Górę, by modlić się w intencji poległych podczas służby za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W tegorocznych spotkaniach uczestniczył Komendant G ..

2023.09.25 więcej

Do Kolegów Policjantów

Gorący okres kampani wyborczej stanowi grunt pod wszelkiego rodzaju sytuacje konfliktowe i spory. W całym kraju odbywają się spotkania, wiece i happeningi polityczne. Gdy zajdzie taka potrzeba na miejscu pojawiają się funkcjonariusze Policji, którzy pilnują bezpieczeństwa i ładu publicz ..

2023.09.20 więcej

Najlepszy Patrol Roku wyłoniony

Wczoraj odbyło się uroczyste zakończenie Turnieju Par Patrolowych. W uroczystości kończącej zawody uczestniczył insp. Aleksander Babinski, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pomysłodawcą Turnieju zwanego potocznie w środowisku "Czar Par" b ..

2023.09.16 więcej

Kolejny postulat NSZZ Policjantów spełniony

Kolejny postulat NSZZ Policjantów spełniony. Zapowiadane zmiany dla wykładowców oraz dyżurnych właśnie znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach. W załączeniu  świeżo opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokośc ..

2023.09.14 więcej