Świadczenie dla poległych poza służbą

8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego al ..

2023.03.12 więcej

Dodatek terenowy już po liftingu

Wprowadzenie podwyżki dodatku terenowego i całkowita liberalizacja zasad jego otrzymywania wyczerpuje proces wdrażania pakietu zmian wynegocjowanych przez NSZZ Policjantów pod koniec ubiegłego roku. 27 lutego 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmie ..

2023.03.09 więcej

Życzenia i koncert z okazji Dnia Kobiet

Szanowne Panie policjantki, pracownice cywilne i wszystkie, które wspomagają naszą codzienną służbę. W tym szczególnym dniu życzymy Wam, aby wszystkie życzenia jakie dzisiaj złożą panowie stały się rzeczywistością. Swoją codzienną służbą i pracą pokazujecie jak bardzo je ..

2023.03.08 więcej

Policjanci objęci ochroną prawną

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przyznał pomoc - ochronę prawną policjantom biorącym udział w tej trudnej interwencji. Pomoc taka udzielana jest również przez ZW NSZZ Policjantów. Warto wskazać, że czynności wyjaśniające prowadzone na podstawie ustawy o Po ..

2023.03.05 więcej

Słów kilka o „reganach”

Odkąd Zarząd Główny wziął na tapet rozmaite należności, które wypłacano policjantom w stawkach wywołujących powszechną irytację i doprowadził do ich urealnienia, pojawiły się problemy z ich naliczaniem. Widać to wyraźnie na przykładzie „reganów” – ekwiwalentu pieniężneg ..

2023.02.28 więcej