Życzenia z okazji 101 – rocznicy powstania Służby Więziennej

ilustracja

8 lutego 1919 r. Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została powołana Służba Więzienna.

Z okazji nadchodzącej 101. rocznicy powstania tej formacji pragnę złożyć na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły, najserdeczniejsze życzenia.

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Więziennictwa, z którymi łączy nas wspólna walka o prawa służb mundurowych w szeregach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym a w szczególności dalszej poprawy warunków służby i uposażenia.

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów