WYRÓŻNIENIA ZOSTAŁY WRĘCZONE

ilustracja

Obchody Święta Policji są doskonałą okazją do odwdzięczenia się za działanie na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Wielkopolskiej Policji. Podczas uroczystości kilkunastu policjantów odebrało wyróżnienia.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji obchodów 102. rocznicy powstania Policji Państwowej, Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji medalami uhonorowano 12 funkcjonariuszy wągrowieckiej jednostki Policji.

Wyróżnienia wręczyli Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP asp. sztab. Marek Lewandowski oraz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego aspirant Mateusz Przybyłowski.

Medal 30-lecia NSZZ Policjantów otrzymał

 • Łukasz Gulczyński

Srebrne Medale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego otrzymali:

 • Patryk Drzewiecki
 • Bartosz Huszek
 • Tomasz Jedliński
 • Kamila Kamińska
 • Daniel Kamiński
 • Mariusz Krawczak

Brązowe Medale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymali:

 • Michał Kołodziejczuk
 • Anna Łapacz
 • Mikołaj Szydzik
 • Sylwia Wiatrowska
 • Dominik Zieliński
 • Andrzej Zmudziński

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów powstał 11 maja 1990 roku. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju związek wykonał przez trzy dekady olbrzymią pracę na rzecz poprawy warunków służby policjantów, płac i ochrony prawnej.

Na wielu płaszczyznach współpracuje z samorządem i przedstawicielami społeczności lokalnych. Jest strażnikiem pamięci o swoich poprzednikach, zwłaszcza tych zamordowanych przez sowieckiego okupanta w 1940 roku. Jest też jednym z największych związków zawodowych w Polsce.