Wspominamy Tych, którzy odeszli…

ilustracja

Wspominamy tych, którzy odeszli na wieczną służbę, z wdzięcznością i szacunkiem. Ich ślady pozostają w naszych sercach i pamięci, przypominając nam, że ich oddanie, miłość i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane.

To wspomnienie żyje w naszych sercach, inspirując do kontynuowania ich dziedzictwa i służenia innym.

Cześć ich pamięci!