WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ZACHODNIOPOMORSKIEM

ilustracja

okazji 102. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze garnizonu zachodniopomorskiego obchodzili uroczystości w Świdwinie. Święto Policji, to data szczególna dla naszej formacji. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan wraz z dr Markiem Jasztalem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i insp. Piotrem Makuchem Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie oddali hołd i złożyli wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji zachodniopomorskiej Policji, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Świdwinie.
Kolejny punkt obchodów, w towarzystwie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą tamburmajora asp. szt. Marcina Świrskiego i kierownictwem kapelmistrza kom. Adama Witiwa, odbył się na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, odbyła się uroczysta zbiórka.

Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia bezpośrednio z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odebrali policjanci i pracownicy cywilni.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego złotą odznaką „zasłużony policjant” odznaczeni zostali: insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz mł. insp. Przemysław Domagała – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie prawie 1200 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za „Długoletnią Służbę” – 33 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 39 mundurowym.

Podczas uroczystej zbiórki wyróżnieni przez Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów funkcjonariusze oraz osoby wspierające działalność statutową związków zawodowych odebrali z rąk przewodniczącego zarządu wojewódzkiego asp. szt. Mariana Boguszyńskiego medale XXX-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Zarządu Zawodowego Policjantów . Medale otrzymali min. insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca KWP w Szczecinie, Pan Mirosław Majka- Starosta Świdwiński oraz mł. insp. Łukasz Chruściel – Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie.

Po nadaniu odznaczeń oraz awansów list od Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa Boguckiego skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i wszystkich policjantów naszego regionu odczytał Pan dr Artur Staszczyk – doradca Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw współpracy międzynarodowej i polityki pamięci.

Następnie głos zabrał nadinsp. Tomasz Trawiński, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę oraz codzienne zaangażowanie i profesjonalizm.
W swoim przemówieniu odwoływał się do tradycji Policji Państwowej. Przypomniał, że 102 lata temu ustawą z 24. lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa. „Wśród czternastu przykazań policjanta Policji Państwowej znalazły się takie piękne hasła, jak: honor, ojczyzna, godność, obowiązek, pomoc, odwaga, sumienność, zaufanie, prawda, skromność i sprawiedliwość. Te główne dyrektywy, którymi kierowali się nasi poprzednicy”. Odzwierciedleniem tych słów jest fakt, że w tym roku czterech naszych kolegów zostało odznaczonych Odznaką imienia podkomisarza Andrzeja Struja, którą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje funkcjonariuszom, w uznaniu za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego poza służbą lub ze szczególnym narażeniem własnego życia.”

Szef zachodniopomorskich policjantów nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich z nich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych.
Na koniec podziękował też rodzinom i bliskim policjantów za wsparcie każdego dnia oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym.

Do życzeń dla policyjnego środowiska w swoim wystąpieniu dołączył także Starosta Powiatu Świdwińskiego pan Mirosław Majka.

Po wystąpieniach Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Edward Dajczak, ksiądz dziekan Ryszard Kizielewicz oraz kapelani Policji Zachodniopomorskiej poświęcili budynek komendy. Ze względu na pandemię koronawirusa nie było uroczystego otwarcia jednostki. Policjanci pełnią służbę w tej jednostce od kilku miesięcy. I z pewnością potwierdzą, że komfortowe warunki służby i pracy to niezwykle ważny element zarówno z punktu widzenia osób, które na co dzień wykonują swoje obowiązki, ale też i z perspektywy tych, którym pomagamy.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie została zrealizowana w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Budynek umiejscowiony jest na działce o powierzchni prawie ośmiu tysięcy metrów kwadratowych, a jego powierzchnia użytkowa wynosi około 2.200 m2. Dodatkowo na działce znajduje się budynek garażowy z myjnią, kojce dla psów służbowych oraz parkingi.
Dwukondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Bryła została ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajduje się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń oraz trzystanowiskową strzelnicę. Na parterze znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zespołu dyżurnych, pomieszczenia biurowe, sanitarne i socjalne, przyjazny pokój przesłuchań dzieci oraz serwerownia. Pierwsze piętro to pokoje Komendantów, pomieszczenia biurowe, sala odpraw, Izba Tradycji oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. Obiekt wyposażony został w panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Działkę pod budowę nowej Komendy oraz środki na przygotowanie projektu inwestycji zabezpieczyły jednostki samorządu terytorialnego z powiatu świdwińskiego. Całkowity koszt budowy, łącznie z wyposażeniem to kwota ok. 27 mln złotych.
Po zakończeniu uroczystości odbył się krótki koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu a następnie wszystkich zebranych zaproszono do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie