Wojewódzkie obchody Święta Policji, Biskupiec 2017 r.

ilustracja

Współorganizatorami tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji byli Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Policji w Olsztynie i Burmistrz Miasta Biskupiec. Przesądziło to o miejscu głównych uroczystości.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abp Edmunda Piszcza, przy udziale proboszcza parafii ks. Wiesława Bury oraz Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Ks. Kan dr inż. Zbigniewa Czernika oraz Kapelana Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Ks. Arkadiusza Suchowieckiego.

W uroczystości wzięli udział m. in.: posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz związki zawodowe działające w Policji. Komendanta Głównego Policji reprezentował jego Zastępca nadinsp. Jan Lach. Głównego sponsora uroczystości – PZU Życie S.A. reprezentował Robert Krutczenko. Wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe, odznaki policyjne oraz nominacje na wyższy stopień służbowy.

W trakcie uroczystości głos zabierali: oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Tomasza Klimka, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że „Policjanci każdego dnia udowadniają, jak ważna jest ich służba i pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. To wasza zasługa, że jeżeli zapytamy naszych mieszkańców, czy czują się bezpiecznie w swoim mieście, to 90 % odpowie, że tak. (…) Obraz dzisiejszej Policji tworzycie także wy – policjanci i pracownicy garnizonu warmińsko – mazurskiego.”

W kolejnym wystąpieniu do zebranych zwrócił się Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, który również podziękował policjantom za ich codzienną, efektywną służbę. Przypomniał przy tym bogatą i długą historię polskiej policji, która choć obchodzi w tym roku 98 rocznicę powstania, to podstawy jej utworzenia sięgają znacznie wcześniej.

Życzenia policjantom i pracownikom Policji złożył także przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy. Oto obszerny fragment jego wystąpienia:

„Wsłuchując się we wspaniałe życzenia zastanawiamy się nie tylko nad ich spełnieniem, ale także nad ich aktualnością. Zastanawiamy się nad wydarzeniami, które w minionym czasie skupiły uwagę na Policji, ale także na tym, jak pewne rzeczy i pewne zjawiska postrzegają dziś sami policjanci.

Stając w obronie bezpieczeństwa innych, policjanci działają w imieniu państwa, ale odpowiedzialność ponosić muszą już sami… Polscy policjanci wciąż czekają na to, by państwo lepiej chroniło ich przed pomówieniami, by nie musieli robić tego na własny koszt.

Wszystkim tym, którzy powołują się na etos służby pragnę przypomnieć, że to nie tylko kwestia honoru, umiłowania ojczyzny czy gotowości do poświęcenia własnego życia. Etos, to także obowiązki państwa wobec policjanta. To przede wszystkim obowiązek zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego bytu, to obowiązek chronienia go przed oszczerstwami i niegodziwością ludzi nieuczciwych, to obowiązek stania na straży jego apolityczności, na której opiera się zaufanie społeczne. Tak brzmią dziś najbardziej aktualne życzenia.

Czy Święto Policji, to dobry moment, by mówić o sprawach trudnych? Oczywiście, że nie! Ale nie znam lepszego momentu, kiedy tylu wspaniałych i zarazem wpływowych ludzi gromadzi się, by wyrazić uznanie dla naszej ciężkiej, policyjnej służby.

W imieniu NSZZ Policjantów życzę, by te wszystkie wspaniałe życzenia jak najszybciej się spełniły, by społeczeństwo codziennie obdarzało nas swoim zaufaniem, byśmy temu społeczeństwu mogli coraz lepiej służyć!

W tak ważnym dla Policji dniu, nie można zapominać o pracownikach Policji. To 25 tys. pracowników w całym kraju, to prawie 1000 osób w garnizonie warmińsko-mazurskim. Bez ich wsparcia Policja nie mogłaby sprawnie funkcjonować – nie mogłaby w ogóle funkcjonować. Ich wynagrodzenia są jeszcze skromniejsze niż skromne uposażenie policjantów. Z tym problemem Rząd będzie się musiał uporać jak najszybciej. Sam Minister Zieliński na spotkaniu z NSZZ Policjantów mówił, że „Program modernizacji” nie jest panaceum na wszelkie zło. Związek wnioskował o przegrupowanie środków w ramach tego programu tak, by policjantom i pracownikom Policji zapewnić większe podwyżki. Aby tak się stało potrzebna jest jednak współpraca z NSZZ Policjantów. Nie jest ona łatwa, bo w wielu sprawach się różnimy, ale w wielu zgadzamy. Przecież cel jest jeden – lepszy byt policjantów i pracowników Policji, to w rezultacie większe bezpieczeństwo w kraju. Myślę, że da się to osiągnąć, trzeba tylko dobrej woli i zdania sobie sprawy z tego, że Policja na rynku pracy straciła swoją atrakcyjność, że zainteresowanie podjęciem tej ciężkiej służby jest coraz słabsze…”

Daniel Mądry