WAŁBRZYSKI POLICJANT ODZNACZONY ORDEREM „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

ilustracja

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Radosław Dobosz został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu.

Wałbrzyski policjant dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał już ponad 30 litrów krwi.

W miniony wtorek w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu asp. szt. Radosław Dobosz uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Asp. szt. Radosław od 16 lat pełni służbę w Policji, obecnie na stanowisku dyżurnego Komisariatu Policji w Głuszycy Obok niesienia pomocy ludziom w zakresie bezpieczeństwa, od 25 lat dzieli się z innymi tym co posiada najcenniejszego – własną krwią. Dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał jej już ponad 30 litrów. Jak sam twierdzi: “krew to najcenniejszy dar życia i choć wie, że większego odznaczenia dostać już nie można, to jeśli tylko zdrowie pozwali, to dalej będzie kierował się słowami – Oddaj Krew Uratuj Życie”.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Wałbrzychu