VIII Konferencja Naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

ilustracja

23 września br. na wrocławskim Ostrowie Tumskim, w sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, już po raz ósmy, odbyła się Konferencja Naukowa na temat racjonalizacji procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Jej organizatorem poza Fundacją Obserwatorium Społeczne oraz  Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu byli: Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia oraz Instytut Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu.

Głównymi celami konferencji była wymiana dobrych praktyk i przykładów z dziedziny bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. Miejsca kultu religijnego są bowiem, ze względu na ich dostępność i ogólnie ograniczone środki bezpieczeństwa, wśród tych szczególnie narażonych na ataki, również ze względu na napływ do Europy osób wrogo usposobionych do działalności Kościoła. Podczas tegorocznej konferencji wiodącym tematem było bezpieczeństwo pożarowe budowli sakralnych. Dyskutowano m.in. o  pożarze katedry w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawiano także o bezpieczeństwie pożarowym w kontekście wojny na Ukrainie.

Połączenie wiedzy naukowej środowisk akademickich z doświadczeniem praktyków tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, w tym funkcjonariuszy formacji mundurowych na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pozwoliło osiągnąć zamierzony cel.

Spotkanie było też okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w organizację konferencji.  Honorowe Odznaczenia NSZZ Policjantów, za zaangażowanie w rozwój środowiska policyjnego, wyrażające się szczególnym zrozumieniem bieżącego rozpoznawania zagrożeń jakie towarzyszą masowym uroczystościom religijnym, otrzymali pomysłodawcy konferencji: abp Józef Kupny roztaczający patronat nad przedsięwzięciem oraz prof. Bernard Wiśniewski  będący jego merytorycznym mentorem. Medale wręczył wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów insp. dr. hab. Aleksander Babiński.

Pamiątkowe statuetki przyznawane przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego z rąk jego dyrektora ks. dr. Artura Szeli otrzymali: prof. Bernard Wiśniewski, inicjator dorocznych spotkań, insp. dr hab. Aleksander Babiński i st. bryg.  dr hab. Jacek Zboina. Statuetkę dla dr hab. Romana Ratusznego, pracującego na Ukrainie odebrał jego syn. Okolicznościową grafiką został wyróżniony dr Robert Gwardyński – wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu.