Sytuacja kadrowa Policji po III Kwartale 2020′

ilustracja

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 1 października 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 6990 funkcjonariuszy.
– przyjęto do służby w 2020 roku – 2334 osoby,
– zwolniono ze służby w 2020 roku – 4774 funkcjonariuszy,
Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o wakaty jest w:
– KSP Warszawa – 1231 – 12,30%,
– województwo zachodniopomorskie – 562 – 11,92%,
– województwo pomorskie – 635 – 10,76%,
– województwo dolnośląskie – 819 – 10,38%,
– województwo łódzkie – 663 – 10,35% – – województwo lubuskie – 263 – 9,59%,
– województwo wielkopolskie – 580 – 6,94%,
– województwo śląskie – 731– 5,86%,
– województwo warmińsko – mazurskie – 201 – 5,56%,
– CBŚP – 147 – 7,35%,
– CPKP – 52 – 23,11%,
– WSPol Szczytno – 39 – 15,98%,
– SP w Słupsku – 25 – 14,
– 20%,CLKP – 12 – 10,34 %,
– CSP Legionowo – 26 – 9,29%,
– BSW – 26 – 7,76%.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:
– poniżej 3 lat – 11891,
– 3 -10 lat – 27481,
– 11-15 lat – 20809,
– 16 -20 lat – 15104,
– 21- 30 lat – 20294,
powyżej 30 lat – 773

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:
– poniżej 25 lat – 4749,
– 25 – 30 lat – 10917,
– 31 – 40 lat – 40573,
– 41 – 50 lat – 34999,
powyżej 50 – 5114

Wykształcenie:
– wyższe – 55945,
– policealne – 3220,
– średnie – 37169,
– zawodowe i podstawowe – 18

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego