Święto Policji w Sępólnie Krajeńskim

ilustracja

18 lipca 2022 roku policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim obchodzili swoje święto. Uroczystość połączona była z uczczeniem 100. rocznicy powstania komendy. Podczas akademii, w obecności znamienitych gości, na czele z nadinspektorem Piotrem Leciejewskim-Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, wręczono wyróżnionym policjantom odznaki oraz awanse. Były przemowy, gratulacje, podziękowania i życzenia satysfakcji z pełnionej służby.

Obchody Święta Stulecia powstania Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęły się na placu przy budynku głównym jednostki, gdzie w hołdzie pomordowanym policjantom powiatu sępoleńskiego, została odsłonięta tablica pamiątkowa. Fundatorem płyty pamiątkowej był Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Bydgoszczy.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu przez dowódcę uroczystości podkomisarza Jana Poźniaka.

Na uroczystość oprósz Szefa kujawsko-pomorskiego garnizonu, przybyli także: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum KGP-podinspektor Krzysztof Musielak, Wicestarosta Pan Andrzej Marach wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem Piotrem Dobrzańskim. Zaproszono także władze miejskie i gminne w osobach burmistrzów, zastępców burmistrzów i wójta z powiatu sępoleńskiego. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów reprezentował Wiceprzewodniczący młodszy inspektor Piotr Kujawa, natomiast Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Bydgoszczy Pan Zbigniew Szmigiero. Nie zabrakło także przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników Policji z zarządu powiatowego.

Czytaj więcej: https://sepolno.policja.gov.pl/k41/informacje/wiadomosci/128024,Policjanci-obchodzili-100-rocznice-powstania-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Sepoln.html