ŚWIĘTO POLICJI W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

ilustracja

W Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu odbyła się Uroczysta Zbiórka z okazji 102. Rocznicy Powstania Policji, której pomysłodawcą jest asp. Mateusz Przybyłowski, Przewodniczący macierzystego ZT NSZZ Policjantów.
W tym szczególnym dniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, natomiast Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów odznaczenia NSZZ Policjantów.

23 lipca br. punktualnie o godzinie 12.00 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji. W tym szczególnym dniu prowadzący uroczystość przywitał wszystkich zebranych gości, z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. Piotrem Mąką na czele. Dowódca Oddziału Prewencji Policji insp. Jarosław Echaust w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za służbę i wyraził słowa uznania i szacunku za trud włożony w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko województwa wielkopolskiego.

Wśród 472 policjantów pełniących służbę w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu, w tym roku łącznie 155 funkcjonariuszy otrzymało mianowanie na wyższy stopień policyjny. Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka na wyższy stopnień mianował również Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu insp. Jarosława Echausta oraz jego Zastępcę mł. insp. Marcina Fornalika.
Przewodniczący Wojewódzkiego Niezależnego Samorządu Związków Zawodowych wspólnie z Przewodniczącym ZT wyróżnił 20 policjantów odznaczeniami związkowymi.

Przewodniczący Zarządu Terenowego asp. Mateusz Przybyłowski wspólnie z insp. Sławomirem Piekutem, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wręczył 2 funkcjonariuszom Noże Okolicznościowe z tytułu 25 lat służby w OPP.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary oraz ksiądz prałat Stefan Komorowski – kapelan KWP w Poznaniu.

Jest to pierwsza od lat Uroczysta Zbiórka funkcjonariuszy OPP z okazji Święta Policji.

Słowa podziękowania dla Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Dowódcy OPP za wsparcie inicjatywy Związku. Powinno się to stać tradycją, gdyż Funkcjonariusze tej jednostki na to zasługują.

W uroczystości udział wziął poczet sztandarowy ze Sztandarem ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.
Helena Dyla/IL/Andrzej Szary