ŚWIĘTO POLICJI W KĘPNIE

ilustracja

28 lipca 2021 r. przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Kępnie miała miejsce uroczystość z okazji Święta Policji. W tym szczególnym dniu Komendant Powiatowym Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław Józefiak wraz ze Starostą Kępińskim Robertem Kieruzalem wręczyli funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Przyznane zostały również medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość przebiegła według policyjnego ceremoniału z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń.
Tegoroczne Święto Policji jest okazją do uczczenia, 102 – rocznicy uchwalenia Ustawy o Policji Państwowej oraz 101 rocznicy powstania Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście :
Starosta Kępiński Robert Kieruzal,
Poseł na Sejm IX Kadencji Katarzyna Sójka,
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus wraz z Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Godkiem,
Pani Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń,
Pani Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska – Siwek,
Wójt Gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis,
Wójt Gminy Bralin – Piotr Hołoś,
Wójt Gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik,
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kępnie Pani Bogumiła Polak,
kapelan kępińskiej policji ks. kanonika Sławomir Nowak oraz proboszcz parafii pw. św. Anny w Bralinie Roman Krzyżaniak,
Dyrektor Szpitala w Kępnie – Beata Andrzejewska,
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Wanda Lepka,
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Kępnie – st. bryg. Wojciech Grabarek,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Kaliszu – mjr. Robert Kaczmarek,
Zastępca Dowódcy 124 Batalionu Lekkiej Piechoty w Śremie mjr. Daniel Kubas,
Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej Pani Anna Lis,
Pan Tadeusz Hojeński.

Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe.

Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano:

Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej:
Staroście Kępińskiemu Robertowi Kieruzalowi
Wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi.

Medal Brązowy NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego :
Wójt Gminy Łęka Opatowska Adamowi Kopisowi
st. bryg. Wojciechowi Grabarkowi,
Dyrektorowi SPZOZ Beacie Andrzejewskiej,
Dyrektorowi PSSE Wandzie Lepce,
Tadeuszowi Hojeńskiemu,

Medal 30-lecia NSZZ Policjantów:
nadkom. Mateuszowi Lewkowi.

Złoty Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego:
asp. sztab. Sławomir Chudy.

Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego:
asp. sztab. Paweł Marczyk,
asp. sztab. Piotr Marciniak,
asp. Daniel Klimecki,
sierż. sztab. Tomasz Łatański

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 36 policjantów: 1 – w korpusie oficerów starszych, 2 – w korpusie oficerów młodszych, 12 – w korpusie aspirantów, 15 w korpusie podoficerów i 6 w korpusie szeregowych.

Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław Józefiak wyróżnił i pochwalił Jakuba Przybyła, młodego mieszkańca Kępna, który w dniu 9 lipca br. oddał patrolujący teren miasta funkcjonariuszom ruchu drogowego znaleziony kilka minut wcześniej na terenach Stawów Morka, portfel z dużą ilością gotówki oraz dokumentami należącymi do obcokrajowca mieszkającego i pracującego na terenie powiatu kępińskiego.
Komendant podkreślił, że zachowanie Jakuba pokazuje na jego dojrzałość i szacunek dla cudzej własności. Postawa ta jest godna pochwały i naśladowania.

W związku z przejściem na emeryturę księgowej Komendy Powiatowej Policji w Kępnie Pani Barbary Gawryś, Komendant podziękował jej za długoletnią współpracę i życzył dużo zdrowia oraz spokoju spędzonego w rodzinnym gronie.

Więcej…