Święto Policji w Czarnkowie

ilustracja

W środę, 20 lipca br. w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Funkcjonariuszom zostały wręczone odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. W uroczystości oprócz mundurowych wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy.

Tegoroczne powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 11.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, gdzie podinsp. Mikołaj Szydzik Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wraz ze swoim Zastępcą nadkom. Jakubem Namerłą złożyli kwiaty pod Pomnikiem ku czci policjantów z terenu powiatu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju zamordowanych w ZSRR w 1940 roku.

Następnie o godzinie 13.30 w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczęła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli samorządowcy na czele ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim Feliksem Łaszczem, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oświaty, straży pożarnej, nadleśnictw, instytucji wspierających, emerytowani komendanci, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy. Nie zabrakło również ks. proboszcza Macieja Grześ kapelana czarnkowskich policjantów.

Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości, podinsp. Mikołaja Szydzik Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie w swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, podkreślając jednocześnie ich zaangażowanie i poświęcenie. Pogratulował wszystkim otrzymanych odznaczeń, awansów i wyróżnień. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów, instytucji oraz zaprzyjaźnionych służb za wspieranie policyjnych działań. Komendant złożył również podziękowania Kapelanowi za duchowe wsparcie i obecność w policyjnym życiu.

Następnie przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne, odznaczeń związkowych oraz wyróżnień.

Przedterminowo na stopień starszego aspiranta Policji mianowany został aspirant Przemysław Kowalski.

Na stopień podinspektora Policji, mianowany został:

– nadkom. Sławomir Bielejewski

Na stopień nadkomisarza Policji mianowany został komisarz Jakub Namerła I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie, który swoją nominację odebrał w dniu 15 lipca br. w Poznaniu podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Na stopień komisarza Policji mianowani zostali:

– podkom. Bernard Cimcioch

– podkom. Marcin Klocek

Na stopień aspiranta sztabowego Policji, mianowani zostali:

– st. asp. Krzysztof Bielejewski

– st. asp. Tomasz Gruszkiewicz

– st. asp. Łukasz Nowak

– st. asp. Sławomir Okuński

– st. asp. Justyna Przybył

– st. asp. Jarosław Rieger

Na stopień starszego aspiranta Policji, mianowani zostali:

– asp. Karolina Górzna – Kustra

– asp. Michał Kinowski

– asp. Patryk Macyszyn

– asp. Łukasz Wieczorek

– asp. Anna Wojewoda – Woźniak

Na stopień aspiranta Policji, mianowani zostali:

– mł. asp. Sebastian Chytry

– mł. asp. Patryk Drewny

– mł. asp. Łukasz Kowalczyk

– mł. asp. Przemysław Kubiak

– mł. asp. Krzysztof Majchrzak

– mł. asp. Monika Marek – Wekwerth

– mł. asp. Karol Matuszak

Na stopień młodszego aspiranta Policji, mianowani zostali:

– sierż. szt. Tomasz Biskup

– sierż. szt. Michalina Burda

– sierż. szt. Janusz Buśko

– sierż. szt. Kamila Dalidowicz

– sierż. szt. Karol Drab

– sierż. szt. Paweł Gapski

– sierż. szt. Adrian Gibas

– sierż. szt. Jerzy Heft

– sierż. szt. Maciej Kaczmarek

– sierż. szt. Maciej Kasperczak

– sierż. szt. Paweł Kątnik

– sierż. szt. Łukasz Kosicki

– sierż. szt. Edyta Nowakowska

– sierż. szt. Michał Nowicki

– sierż. szt. Rafał Pawlaczyk

– sierż. szt. Radosław Pertek

– sierż. szt. Marika Szymanowska

– sierż. szt. Joanna Śmierzchalska

– sierż. szt. Mariusz Zandon

Na stopień sierżanta sztabowego Policji, mianowani zostali:

– st. sierż. Tomasz Golon

– st. sierż. Anna Grzybowska

– st. sierż. Robert Skorupski

– st. sierż. Michał Szlendak

Na stopień starszego sierżanta Policji, mianowani zostali:

– sierż. Tomasz Dołęski

– sierż. Maciej Lejman

– sierż. Cezary Nowak

– sierż. Karolina Skupińska

Na stopień sierżanta Policji, mianowani zostali:

– st. post. Bartosz Janicki

– st. post. Kasper Zawadzki

Na stopień starszego posterunkowego Policji, mianowani zostali:

– post. Monika Cichowicz

– post. Izabela Dziabas

– post. Jonasz Górzny

– post. Szymon Gramse

– post. Rafał Jessa

– post. Roland Kończak

– post. Bartosz Krysztopolski

– post. Marta Nowak

– post. Patryk Nowak

– post. Emilia Piotr

– post. Oktawian Prętki

– post. Marcel Rzysko

– post. Szymon Wykusz

Medalem Krzyża Niepodległości klasy II Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zostali odznaczeni:

– asp. szt. Sławomir Jagła

– asp. szt. Dariusz Naplocha

– asp. szt. Adam Szuszkowski

– asp. szt. Małgorzata Sygnecka

– podkom. Adam Rowicki

– st. asp. Lucyna Pawlaczyk

– mł. asp. Michał Woźnicki

Srebrnym medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali:

– podinsp. Mikołaj Szydzik

– asp. szt. Krzysztof Rybarczyk

Brązowym medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali:

– nadkom. Jakub Namerła

– asp. szt. Izabela Kolasa

– asp. Marcin Zdanowski

– mł. asp. Bartosz Aktanarowicz

– mł. asp. Łukasz Kosicki

– Pani Iwona Michalska

– Pani Dagmara Wusyk

Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji brązowym medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali również:

– Feliks Łaszcz Starosta Czarnkowsko Trzcianecki

– Andrzej Tadla – Burmistrz Czarnkowa

– Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia

– Krzysztof Jaworski Burmistrz Trzcianki

– Rafał Sroka Burmistrz Krzyża Wlkp.

– Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

– Stanisław Pochyluk Wójt Gminy Połajewo

– Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz

– Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków

– Jan Pertek Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

– Damian Szcześniak Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia

– Stanisław Zalewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz

– Radosław Gostołek Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka

– Łukasz Grupiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice

– Tomasz Judek Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż

– Władysław Dymek Prezes Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

– Thorsten Leicht Prezes Zarządu Firmy Steico

– Jan Polcyn Prezes Dory Metal

– Krzysztof Marcinkowski Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat

– Piotr Obszarski Prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Trzcianka

– Piotr Wieliński Dyrektor Hydro Trzcianka

– Pan Michał Jarczyński

Dyplomy za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski, przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego otrzymali:

-st. sierż. Joanna Madaj

– sierż. Jakub Knapp

Listy gratulacyjne Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z okazji Święta Policji otrzymali:

– asp. szt. Dariusz Naplocha

– asp. szt. Izabela Kolasa

– mł. asp. Paweł Gapski

– sierż. szt. Agata Derezińska

– st. asp. Bartosz Hammerling

– asp. Piotr Kolassa

Następnie głos zabrali goście. Pan Feliks Łaszcz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki podziękował policjantom za zaangażowanie w realizację zadań służbowych, pogratulował otrzymanych awansów i wyróżnień oraz złożył życzenia. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski odczytał list szefa wielkopolskich policjantów nadinsp. Piota Mąki, ale również od siebie przekazał wyrazy uznania dla pracy czarnkowsko-trzcianeckich policjantów oraz podziękował samorządowcom oraz osobom, które wspierają nasze działania na co dzień. Na koniec głos zabrał mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZ P województwa wielkopolskiego, który przyłączył się do podziękowań dla funkcjonariuszy i samorządowców. Przypomniał również, że jest to służba niezwykle niebezpieczna, w której płaci się czasami najwyższą cenę – swojego życia.

 

Żródło: https://czarnkow.policja.gov.pl/wl2/aktualnosci/236783,Swieto-Policji-2022.html