ŚWIĘTO POLICJI 2021′ W KOMISARIATACH POLICJI: TARNOWO PODGÓRNE, DOPIEWO ORAZ SUCHY LAS

ilustracja

Tegoroczna zbiórka z okazji święta policji odbyła się 29 lipca. Uroczystości miały miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, gdzie I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz wręczył policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, natomiast mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Poznaniu wręczył odznaczenia związkowe. W tej podniosłej uroczystości oprócz policjantów i pracowników Policji uczestniczyli również zaproszeni goście.

Święto Policji mundurowi obchodzą 24 lipca. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r. Jubileusz przypada w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej. W tym roku przypada 102 rocznica powołania Policji Państwowej oraz 31 rocznica utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Z okazji tego święta w policyjnych jednostkach odbywają się uroczyste wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Z uwagi na obostrzenia COVID-19, zbiórka odbyła się z ograniczeniami i reżimem sanitarnym.

Ten szczególny dla policjantów czas swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście. Wśród przybyłych byli m.in.
Pan nadkom. Leszek Steinitz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;
Pan mł. insp. Andrzej Szary – Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów;
Pan asp. Mateusz Przybyłowski – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów;
Byli Komendanci Komisariatów Policji w Tarnowie Podgórnym i Dopiewie:
asp. szt. w st. spocz. Waldemar Kocurek,
mł. insp. Mirosław Gogołek,
kom. Piotr Wiczyński.
Pan Prokurator Piotr Wochelski – Prokurator Rejonowy w Szamotułach;
Pani Prokurator Katarzyna Ryżyńska-Banasiak – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Obornikach;
Pan por. Prokurator Marcin Pawelec – reprezentujący Prokuratora Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce;
Pan Jerzy Świerkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Pan Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego który w tym dniu reprezentował Pana Jana Grabkowskiego – Starostę Poznańskiego;
Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica;
Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las;
Pan Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne;
Pan Leszek Nowaczyk – Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo;
Pani Izabela Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica;
Pani Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las;
Pani Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;
Pan ppłk. Henryk Pawlun – Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL;
Pani mjr Mariola Szymczak i Pan por. Mikołaj Kunert – którzy w tym dniu reprezentowali Pana ppłk. Piotra Sztroma Komendanta Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu;
Pana Maciej Włodarczak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo;
Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Leśnych;
Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Policją i Związkami Zawodowymi, emeryci policyjni.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. asp. Macieja Małaszewskiego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszekowi Steinitz.

Następnie, po odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, uczczono minutą ciszy tych których nie ma już wśród nas, ale pozostaną na zawsze w naszej pamięci: asp. szt. Tomasz Stefaniak – detektyw Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne oraz Pan Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo.

W dalszej części asp. szt. Tomasz Klonowski Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w imieniu Komendantów Komisariatów Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusza Borowiaka, w Dopiewie podkom. Jerzego Wożniaka, w Suchym Lesie podkom. Dominika Sierżanta oraz własnym, przywitał przybyłych gości oraz funkcjonariuszy Policji.

Kolejnym elementem było okolicznościowe przemówienie, które wygłosił Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusz Borowiak.

Następnie zgodnie z ceremoniałem w Policji nastąpiło wręczenie wyróżnień

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – za działalność na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano Medal 100 lecia Powstania Policji Państwowej następującym policjantom:

 • kom. Piotr Wiczyński
 • podkom. Dominik Sierżant
 • asp. szt. Tomasz Klonowski

oraz

 • Panu Piotrowi Wochelskiemu – Prokuratorowi Rejonowemu w Szamotułach

Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego – za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano Brązowy Medal ZW następującym policjantom:

 • asp. szt. Karol Kubiak
 • asp. Łukasz Kamycki
 • sierż. szt. Krzysztof Cinka
 • sierż. szt. Patryk Mieloch

Również odznaczeniem tym wyróżnione zostały osoby poza strukturami Policji, a których działania są bardzo cenne dla sfery bezpieczeństwa i wspomagania działań Policji:

 • Pan Jerzy Świerkowski – Prezes ZGK Suchy Las, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Pani Izabela Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
 • Pan Jarosław Sznajder – Komendant Gminny OSP Suchy Las
 • Pan Marcin Stróżyk – OSP Dopiewo
 • Pan Roman Goraj – Przedsiębiorca z Gminy Rokietnica

A ponieważ Policja to też pracownicy cywilni, również tym samym odznaczeniem wyróżnione zostały:

 • Pani Małgorzata Dudek – Komisariat Policji Dopiewo
 • Helena Tórz – Komisariat Policji Tarnowo Podgórne

Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu.

Od wprowadzenia Kryształowej Gwiazdy w 2005, wyróżnienie to otrzymało 797 funkcjonariusz oraz przyznano 91 Kryształowych Gwiazd ze wstęgą (wstęgę otrzymuje osoba, której po raz trzeci nadaje się to wyróżnienie). W naszych szeregach to prestiżowe wyróżnienie za ratowanie życia i zdrowia ludzi, uzyskało 9 aktualnych funkcjonariuszy, w tym dwóch dwukrotnie.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego funkcjonariuszom tym, zostaje nadana Miniatura Kryształowej Gwiazdy. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 • asp. szt. Łukasz Krawczyk – laureat edycji 2010 i 2012;
 • st. asp. Maciej Małaszewski – laureat edycji 2010 i 2012;
 • asp. szt. Tomasz Bogucki – laureat edycji 2012;
 • mł. asp. Piotr Kietrys – laureat edycji 2014;
 • mł. asp. Mateusz Maćkowiak – laureat edycji 2017;
 • sierż. szt. Rafał Skrzypczak – laureat edycji 2017;
 • st. sierż. Mateusz Czajkowski – laureat edycji 2017

Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu.

Ponadto Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz Klonowski wyróżnił okolicznościowymi ryngrafami:

 • Pani Prokurator Katarzyna Ryżyńska-Banasiak – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Obornikach;
 • Pan asp. Mateusz Przybyłowski – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P;
 • Pani Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
 • Pani Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las;
 • Pan Leszek Nowaczyk – Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo;
 • Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;
 • Pan Józef Fudala – Sołtys Rokietnicy.

Wyróżnienia wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Suchym Lesie podkom. Dominikiem Sierżantem.

Święto Policji to również dzień awansów na stopnie policyjne. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka mianował na wyższe stopnie w korpusie aspirantów 5 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie podoficerów awans otrzymało 14 funkcjonariuszy. Ponadto Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk mianował na wyższy stopień służbowy 1 funkcjonariusza z korpusu szeregowych.

Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz Klonowski wręczył wszystkim wyróżnionym i awansowanym Paniom wiązanki kwiatów.

W dalszej części uroczystości nadkom. Leszek Steinitz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu podziękował policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom Policji. Do życzeń dołączył się również mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który w swoim wystąpieniu podkreślił też trudy policyjnej służby. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka została zakończona została poczęstunkiem dla wszystkich uczestników uroczystości.

 

Zarząd Terenowy NSZZ P w Tarnowie Podgórnym składa serdeczne podziękowanie za wsparcie przy organizacji:

 • Panu mł. insp. Andrzejowi Szary Przewodniczącemu ZW NSZZ P ;
 • Panu Tadeuszowi Czajka Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne;
 • Panu Krzysztofowi Nowaczyk przedsiębiorcy z Gminy Dopiewo.

oraz Panu Adamowi Michta za obsługę fotoreporterską.