ŚWIĘTO POLICJI 2019′

ilustracja

Centralne Obchody Święta Polskiej Policji odbyły się 24 lipca 2019 r. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Jednak nie były to jedyne atrakcje przygotowane przez Policję.

Tuż obok Zamku Królewskiego zorganizowano Ogólnopolski profilaktyczny piknik policyjny. Na Warszawskim Międzymurzu Piotra Biegańskiego komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji ustawiły stoiska profilaktyczne i promujące swój region.

Każde województwo przedstawiło się od najlepszej i najciekawszej strony. Można było zobaczyć historyczne eksponaty i zapoznać się z historią Policji. Dla wielu ciekawe były produkty regionalne jak również występy zespołów przybliżających kulturę różnych części kraju.

Nie zabrakło także elementów stricte policyjnych jak broń, umundurowanie, techniki kryminalistyczne czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dodatkową atrakcją były panele tematyczne z ekspertami policyjnymi z Komendy Głównej Policji.

 

 

Poruszane tematy to:

– bezpieczeństwo ruchu drogowego z podinsp. Radosławem Kobrysiem (RD KGP).

– Profilaktyka i bezpieczne wakacje oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z mł. insp. Dorotą Dąbrowską-Babor i mł. insp. Dariuszem Prządką (BP KGP).

– bezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni z asp. sztab. Łukaszem Pawełoszkiem (BdWzC KGP).

– Przyczyny i zagrożenia zaginięć dzieci z mł. insp. Małgorzatą Puzio-Broda (BK KGP).

 

 

 

Gościem specjalnym była pisarka Katarzyna Puzyńska która opowiedziała o swojej twórczości i dla chętnych podpisała książki swojego autorstwa.

Kulminacyjnym momentem pikniku profilaktycznego było przekazanie przez Katarzynę Puzyńską czeku dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach czeku na kwotę 21542 złotych. Pieniądze zostały uzyskane z I Akcji Charytatywnej #NIEBIESKIM.

Przy przekazaniu czeku na ręce prezes Fundacji Ireny Zając byli obecni zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil Bracha i insp. Tomasz Szymański.

Piknikowi towarzyszyły punkty rekrutacyjne, pokaz musztry paradnej i występy zespołów folklorystycznych.