ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE ZW NSZZ P WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – 12 grudnia 2018 roku – “Delicjusz”

ilustracja

W spotkaniu uczestniczyli m.in. insp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Rafał Pawłowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Ksiądz Kapelan KWP w Poznaniu, Stefan Komorowski.

Przewodniczący ZW NSZZ P podziękował zebranym działaczom NSZZ Policjantów naszego województwa za pracę społeczną na rzecz naszego środowiska zawodowego oraz życzył wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Więcej pod poniższym linkiem: