Spotkanie policyjnych związkowców z osobami zasłużonymi dla rozwoju sportu w Policji.

ilustracja

W siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z osobami wspierającymi propagowanie sportu w polskiej Policji – Przyjaciół policyjnych sportowców.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Zbigniew Boniek – prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Maciej Sawicki – sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Andrzej Supron – prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i Andrzej Strejlau – selekcjoner Reprezentacji Polski.

Inicjatorem uroczystości był koordynator Komendanta Głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Andrzej Kuczyński. Na jego wniosek Zarząd Główny NSZZ Policjantów przyznał zasłużonym medale i wyróżnienia.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz propagowania sportu oraz wkład w uświetnienie historycznego jubileuszu Policji wszystkim przybyłym honorowym gościom przekazał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski. On też, wspólnie z wiceprzewodniczącym, Benedyktem Nowakiem, dokonał dekoracji siedmiu szczególnie zasłużonych osób Krzyżem Niepodległości z gwiazdą kl. I: Wiesława Banaszewskiego, Zbigniewa Bońka, Andrzeja Kraśnickiego, Macieja Sawickiego, Andrzeja Strejlaua, Andrzeja Suprona i Lesława Sztangreta.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Krasiński, podkreślił, jak wielkim zaszczytem jest w roku setnego jubileuszu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i setnego jubileuszu powołania Policji Państwowej, uhonorowanie go tym wyróżnieniem. Z kolei prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że związki między PZPN a Policją trwają od dawna i są bardzo owocne, a przy tym dobrze rokują na przyszłość. Podziękował także za wkład, jaki w polską piłkę nożną wniosła Policja.

Fot. Radosław Szleszyński /(sk)