Projekt Prezydenta ma wprowadzić pluralizm związkowy do ustaw pragmatycznych o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.

ilustracja

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o nowelizacji ustaw: o Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej. Dokument ten ma wprowadzić pluralizm związkowy do tych ustaw pragmatycznych – pisze w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: “Koniec monopolu związkowego w policji. Mundurowy sam wybierze związek zawodowy”

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w tej formacji może działać tylko jeden związek zawodowy. Podobne zasady obowiązują w Straży Granicznej oraz w Służbie Więziennej.

Autorka artykułu omawia założenia prezydenckiego projektu, podkreślając, że „policjant będzie mógł wybierać związek zawodowy, w którym zamierza się zrzeszać”, ale jednocześnie zostaną zachowane ograniczenia jego praw obywatelskich dotyczące m.in. prawa do strajku.

Związki zawodowe będą mieć prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych niezależnie od ich liczebności, jeżeli będą działać na obszarze co najmniej jednego województwa. Każdy ze związków będzie mieć prawo do wydania opinii w sprawach związanych ze zwolnieniem lub wydalenia ze służby. Ale nawet powołanie kilku związków nie znosi zakazu strajku w przypadku sporu ze stroną służbową – pisze Bożena Wiktorowska

Andrzej Szary

Gazeta cytuje wypowiedź Andrzeja Szarego, wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów
– To dla nas ogromne zaskoczenie, że pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się na przygotowanie projektu ustawy wprowadzającej pluralizm związkowy w policji. Takie rozwiązanie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, Będziemy zabiegać o spotkanie z panem prezydentem w ramach Rady Dialogu Społecznego. Na tym Forum chcemy przedstawić nasze argumenty za zachowaniem obecnego statusu. Wprowadzenie pluralizmu powinno być połączone z przyznaniem funkcjonariuszom prawa do strajku czy możliwości ubiegania się o mandat posła, bądź senatora, gdyż obecnie służby mają ograniczone prawa obywatelskie.

Bożena Wiktorowska pisze, iż do stworzenia własnego związku w policji szykuje się NSZZ “Solidarność”, na której wniosek Prezydent podjął inicjatywę ustawodawczą. Przypomina też, że pomysł kilku związków w policji forsował gen. Kiszczak, prace na jego projektem nie zostały dokończone gdyż został odwołany ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych.

Fot. Uroczystość powołania Rafała Jankowskiego przez Prezydenta w skład Rady Dialogu Społecznego