POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POWIECIE KOLSKIM

ilustracja

6 sierpnia odbyły się obchody Święta Policji w powiecie kolskim. Uroczystości miały miejsce w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie, gdzie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka oraz Komendant Powiatowy Policji w Kole nadkom. Roman Pankowski wręczyli policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystość powiatowych obchodów Święta Policji rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną wspólnie przez kapelana kolskich policjantów ks. Józefa Wronkiewicza oraz ks. prałata Jerzego Dylewskiego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Główna część obchodów Święta Policji z kolei odbyła się w hali Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

Otwarcie okolicznościowej akademii dokonał dowódca uroczystości Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole kom. Marek Zakrocki, który złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

Ten szczególny dla policjantów czas swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście. Wśród przybyłych byli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinsp. Piotr Mąka, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim, przedstawiciele NSZZ Policjantów KWP w Poznaniu i KPP w Kole, a także przedstawiciele NSZZ Emerytów i Rencistów Policji powiatu kolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Kole nadkom. Roman Pankowski wygłosił przemówienie, w którym podziękował wszystkim policjantom za zaangażowanie w służbę, skuteczne oraz sumienne realizowanie niełatwych obowiązków i zadań służbowych. Wyraził również swoje uznanie dla pracowników cywilnych Policji. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wspólnie z szefem kolskich policjantów nadkom. Romanem Pankowskim wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W bieżącym roku taki awans otrzymało 52 funkcjonariuszy, w tym 2 w korpusie oficerów młodszych, 30 w korpusie aspirantów, 14 w korpusie podoficerów oraz 6 w korpusie szeregowych. W trakcie uroczystości wręczono także medale NSZZ Policjantów oraz wyróżniono pochwałami pracowników Korpusu Służby Cywilnej kolskiej komendy, za wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie administracyjnym i logistycznym.

W dalszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podziękował kolskim policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Koła oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom kolskiej Policji. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.