Postępowanie służb krytycznie ocenia publicysta “Do Rzeczy”.

ilustracja

Nic od wielu lat tak nie naruszyło wizerunku policji jak jej zachowanie podczas epidemii – pisze Łukasz Warzecha w tygodniku “Do Rzeczy” w artykule zatytułowanym: ” Czy da się odpolitycznić Policję?”

Autor na wstępie artykułu wymienia motta, jakie patronują różnym policjom na świecie. (…) Polska policja nie ma oficjalnego motta, choć kiedyś ogłoszono na nie konkurs…Ma za to ogromny kłopot z własnym wizerunkiem… (…) Chwalenie się zaufaniem społecznym do policji zawsze było metodą uciszania niewygodnych pytań dla tej służby przez kolejnych ministrów spraw wewnętrznych…pisze autor w obszernym tekście, który można znaleźć w dzisiejszym wydaniu tygodnika “Do Rzeczy”.