POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

ilustracja

15.10.2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu Grand Sal w Wieliczce odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

W posiedzeniu oprócz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wzięli udział Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Obrady odbywały się w reżimie sanitarnym w związku z obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, podziękował wszystkim za tak liczne przybycie. Termin posiedzenia został wyznaczony nieprzypadkowo i w głównej mierze podyktowany był posiedzeniem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które odbyło się 13.10.2020 r. w Warszawie.

Po stwierdzeniu kworum przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowaniu porządku posiedzenia zebrani przystąpili do jego realizacji. Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, który przedstawił szczegółowo informację z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Pisaliśmy o tym tutaj.

W kolejnym punkcie obrad Grzegorz Gubała przekazał informację na temat planowanego terminu i ewentualnej organizacji obchodów 30 lecia powstania NSZZ Policjantów. Przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych przygotowań do jubileuszu, zwracając uwagę, że największym obecnie problemem jest ciągle zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna.

Obszernie omówił sprawę zachowania pełnego uposażenia przez policjantów, którzy w związku ze służbą zachorują na Covid-19 lub skierowani zostaną na kwarantannę bądź do izolacji. Przewodniczący poinformował o działaniach, które przyniosły skutek doraźny w postaci odpowiednich poleceń wydanych przez Komendanta Głównego Policji oraz działaniach, które mają zaowocować rozwiązaniami systemowymi w dalszej perspektywie.

Na koniec posiedzenia poruszono sprawy bieżące, oraz zatwierdzono uchwały Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Przewodniczący Grzegorz Gubała po raz kolejny podziękował związkowcom za zaangażowanie w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 i życzył zdrowia.