Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

12 marca 2018 r. w sali hotelu Łazienkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

W porządku posiedzenia znalazły się głównie sprawy regulaminowe i wolne wnioski oraz przygotowanie jutrzejszego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odbędzie się również w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie. Obrady rozpoczną się 13 marca 2018 r. o godzinie 10:00