Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy został Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

ilustracja

Wiesław Szczepański (Lewica) wybrany został dzisiaj na przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wybrano też 5 jego zastępców. Przewodniczącego i jego zastępców komisja wybrała spośród swoich członków.

Kandydaturę Szczepańskiego na przewodniczącego w głosowaniu poparło 23 posłów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Zastępcami przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zostali: Arkadiusz Czartoryski (PiS), Jerzy Polaczek (PiS), Edward Siarka (PiS), Zdzisław Sipiera (PiS), oraz Tomasz Szymański (KO).

Za kandydaturami zastępców przewodniczącego głosowało 25 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wcześniej wniosek o to, aby komisja wybrała 6 zastępców przewodniczącego oraz swoją kandydaturę zgłosił Krzysztof Tuduj z Konfederacji. Wniosek ten został odrzucony większością głosów.

W środę w głosowaniu wybrane zostały składy osobowe sejmowych komisji. W IX kadencji Sejmu pracować będzie 29 komisji stałych.

Sejm zdecydował, że w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pracować będzie 33 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz’15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

Są nimi: Rafał Adamczyk (Lewica), Marek Biernacki (PSL-Kukiz15), Arkadiusz Czartoryski (PiS), Waldy Dzikowski (KO), Ewa Filipiak (PiS), Jan Grabiec (KO), Zbigniew Grzegorz Hoffmann (PiS), Paweł Hreniak (PiS), Norbert Kaczmarczyk (PiS), Filip Kaczyński (PiS), Piotr Kaleta (PiS), Lech Kołakowski (PiS), Marta Kubiak (PiS), Paweł Kukiz (PSL-Kukiz15), Urszula Nowogórska (PSL-Kukiz15), Monika Pawłowska (Lewica), Małgorzata Pępek (KO), Grzegorz Piechowiak (PiS), Katarzyna Maria Piekarska (KO), Jerzy Polaczek (PiS), Piotr Polak (PiS), Edward Siarka (PiS), Anna Maria Siarkowska (PiS), Zdzisław Sipiera (PiS), Magdalena Sroka (PiS), Artur Szałabawka (PiS), Wiesław Szczepański (Lewica), Jan Szopiński (Lewica), Tomasz Szymański (KO), Krzysztof Tuduj (Konfederacja), Agata Katarzyna Wojtyszek (PiS), Grzegorz Adam Woźniak (PiS), Tadeusz Woźniak (PiS).

*******************

Interesujący dla nas jest także skład Komisji ds. Petycji, w której nader często prezentujemy nasze postulaty ubrane w formie petycji. Przewodniczącym ponownie został poseł Sławomir Piechota. 

Przewodniczący: Sławomir Piechota (KO)

Wiceprzewodniczący: Anna Pieczarka (PiS), Urszula Augustyn (KO) i Jacek Świat (PiS).

Pełny skład:

 • Urszula Augustyn (KO),
 • Marcin Duszek (PiS),
 • Marek Hok (KO),
 • Janusz Kowalski (PiS),
 • Krzysztof Janusz Kozik (PiS),
 • Mirosław Maliszewski (PSL-Kukiz15),
 • Rajmund Miller (KO),
 • Robert Obaz (Lewica),
 • Jerzy Paul (PiS),
 • Sławomir Piechota (KO),
 • Anna Pieczarka (PiS),
 • Małgorzata Prokop-Paczkowska (Lewica),
 • Jacek Świat (PiS),
 • Robert Warwas (PiS),
 • Anna Wasilewska (KO).