POMAGAMY I CHRONIMY – WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI w ŁODZI

ilustracja

W czwartek, 30 lipca 2020 roku, na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Policji. Tegoroczne obchody z uwagi na pandemię koronawirusa i bezpieczeństwo sanitarne miały okrojony charakter oraz zawężoną liczbę uczestników.

Gratulujemy wszystkim awansowanym i wyróżnionym medalami a także odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Sebastiana Dybałę Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Litwin dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami. Następnie wybrzmiał hymn Rzeczypospolitej Polskiej i podniesiono flagę państwową na maszt.

Na trybunie honorowej zasiedli : Wojewoda Łódzki – pan Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Robert Baryła, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej – Jego Ekscelencja ksiądz Ireneusz Pękalski, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. łódzkiego nadkom. Krzysztof Balcer oraz Wiceprzewodniczący Łódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji – Pan Michał Bienias.

Swoją obecnością zaszczycili nas także Naczelnik BSWP w Łodzi mł. insp. Kamil Czarnecki oraz Naczelnik Zarządu CBŚP mł. insp. Marek Węglarski.

Serdecznie powitani zostali wszyscy policjanci wyróżnieni w obecności kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego.

Przedstawiciele policjantów i pracowników Policji zostali uhonorowani medalami oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 roku Medalem za długoletnią służbę odznaczonych na placu apelowym zostało 24 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników ( łącznie w garnizonie 56 osób ).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaką Zasłużony Policjant, podczas uroczystości, wyróżnionych zostało 12 funkcjonariuszy ( łącznie 81). Srebrną odznakę Zasłużony Policjant z rąk Wojewody Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka.

Ceremonia związana z obchodami Święta Policji była doskonałą okazją aby uroczyście pogratulować Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi odebrania aktu mianowania na stopień nadinspektora policji co nastąpiło 25 lipca 2020 roku podczas centralnych Obchodów w Warszawie.

Z dniem 24 lipca 2020 roku mianowano na kolejny wyższy stopień policyjny 1628 funkcjonariuszy Łódzkiego Garnizonu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym ale i prywatnym.

Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznało Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy Pierwszej nadinsp. Sławomirowi Litwinowi za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Po tej części głos zabrał Komendant Wojewódzki, który z serca podziękował wszystkich policjantom za zaangażowanie w stanie pandemii, ciężką, ofiarną służbę i realizację ogromu zadań. Wyraził dumę za to, że może stać na czele Łódzkiego Garnizonu. Komendant zwrócił się także do kobiet w Policji doceniając ich wkład w służbę, wrażliwość i łamanie stereotypów. Przypomniał przypadający w tym roku 95. jubileusz powołania policji kobiecej. Nadinsp. Sławomir Litwin w swoich słowach wyróżnił także laureata ogólnopolskiego konkursu “Policjant, który mi pomógł” – dzielnicowego z KP w Aleksandrowie Łódzkim mł. asp. Tomasza Staszewskiego. Złożył życzenia dalszych sukcesów !

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wojewoda Łódzki Pan Tobiasz Bocheński podziękował policjantom za pracę na froncie walki z koronawirusem. Podkreślił bardzo dobre oceny społeczne naszej formacji. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła także zwrócił uwagę na zmianę zadań w ostatnim czasie i podziękował za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Pogratulował wszystkim wyróżnionym, wyraził szacunek i uznanie.

Meldunkiem złożonym Komendantowi przez dowódcę uroczystości zakończono ceremonię a już jutro ślubowanie złoży 34 nowych policjantów, których powitamy w naszych szeregach.

Najbardziej cieszy zaufanie, jakim Policja jest darzona. Ponad 80 proc. obywateli uważa, że Policja dobrze realizuje swoje zadania. Ponad 71 proc. obywateli darzy zaufaniem naszą formację. Pomagamy i chronimy !