POLICYJNE ŚWIĘTO W CHODZIEŻY

ilustracja

W piątek 23 lipca chodziescy policjanci obchodzili swoje święto. W tym roku uroczysta akademia odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka.
Tegoroczne obchody święta chodzieskiej Policji rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przy ul. Kościuszki w Chodzieży, a następnie uroczystą zbiórką, w której udział wzięli poza policjantami i pracownikami Policji przedstawiciele władz samorządowych, a także instytucji zaprzyjaźnionych, współpracujących z Policją na co dzień.

Uroczystość rozpoczęto meldunkiem złożonym Komendantowi Powiatowemu Policji w Chodzieży nadkom. Piotrowi Gruszce.

Pośród zaproszonych gości byli Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciel starostwa powiatowego, szefowie instytucji współpracujących z chodzieską Policją oraz przedstawiciele strony służbowej.

Na wstępie głos zabrał Komendant Powiatowy, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie służby, jaką pełnią chodziescy policjanci, dziękując im za zaangażowanie, trud i poświęcenie. Swoje słowa skierował także do rodzin policjantów, dziękując im za wyrozumiałość i wsparcie w każdym dniu służby. W tym miejscu podziękował także pracownikom Policji za ich codzienną pracę.

Podziękowania złożył również Przewodniczący Terenowego Związku Zawodowego NSZZ Policjantów KPP w Chodzieży pan Artur Simiński, który następnie wręczył 12 policjantom medale związkowe.

Medalem Krzyż Niepodległości kl. II zostali odznaczeni:

– st. asp. Łukasz Derwich
– mł. asp. Barbara Olkowicz
– asp. Jakub Serwa
– asp. Mateusz Wendlandt

Medalem Brązowym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów odznaczeni zostali:

– asp. Łukasz Binert
– mł. asp. Anna Lis
– mł. asp.Marta Migdalczyk
– mł. asp. Adrian Schedler
– mł. asp. Beata Składanowska
– asp. sztab. Paweł Starosta
– sierż. sztab. Szymon Stromczyński
– mł. asp. Dariusz Szęfel

Zebranych na uroczystej zbiórce poinformowano, iż Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy nadkom. Marcin Dreger został odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył nadkom. Piotra Gruszkę srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” oraz asp. sztab. Macieja Frankowskiego brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

Ponadto Komendant Główny Policji mianował nadkom. Jacka Wyrwała na stopień podinspektora.

Odznaczenia oraz akt mianowania na wyższy stopień policyjny zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Więcej…