POLICJANT, RATOWNIK, CZŁOWIEK – LUBUSKI POLICJANT NOMINOWANY DO „OSOBOWOŚCI ROKU 2020”

ilustracja

„Gazeta Lubuska” nominowała wschowskiego policjanta, młodszy aspiranta Dominika Fedyczkowskiego do tytułu „Osobowości Roku 2020” w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie niejednokrotnie wyróżniany za swoją działalność charytatywną w obszarze ratownictwa medycznego.

Młodszy aspirant Dominik Fedyczkowski policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie to policyjny specjalista w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa medycznego. Działający również poza strukturami policyjnymi w zaprzyjaźnionych służbach będąc Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie. W minionym roku otrzymał wyróżnienia od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz inspektora Jarosława Pasterskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podczas Święta Ratownictwa Medycznego.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podkreślił iż: ”zmaganie się z sytuacjami kryzysowymi, trudnymi wymaga odpowiedzialności, skuteczności w działaniu, umiejętności współpracy. Ideą funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest realizacja zadań, polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Niesienie tej pomocy nabiera szczególnego wymiaru w czasie pandemii COVID-19”. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jarosław Pasterski również zaznaczył, iż: „Służba w szeregach Policji i współdziałania z ratownictwem medycznym to szczególne zadanie i obowiązek, wymagający ciągłego doskonalenia zawodowego, determinacji i poświęcenia. Wspólną misją tych dwóch instytucji jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia wymagające nie tylko profesjonalizmu, ale również wielkiego serca i empatii”.

Młodszy aspirant Dominik Fedyczkowski policjant o dobrym sercu doceniany jest również za swój całokształt w środowisku nie tylko policyjnym, strażacki, ale również w całej społeczności wschowskiej. Przeprowadzony przez wschowskiego policjanta szereg spotkań, szkoleń również zawodowych w różnych grupach wiekowych z pewnością przyczynił się do wzrostu świadomości każdego z nas, że pomagać trzeba i nie można bać się podejmowania działań ratowniczych, które niekiedy mogą nawet i uratować ludzkie życie.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie