POLAŁA SIĘ POLICYJNA KREW…

ilustracja

Trzecia w tym roku akcja zbiórki krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych mazowieckiej komendy zakończona. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu. Podczas zbiórki zebrano prawie 12 litrów krwi. Krew zostanie przekazana pracownikowi jednej z radomskich agencji ochrony, który uległ ciężkiemu wypadkowi.

Jak zawsze zbiórka krwi zaczęła się po godz. 9:00, a do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

Jako pierwszy, co jest już tradycją, krew oddał Robert Król, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Tym razem najliczniejszą grupę krwiodawców stanowili funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego w Radomiu.

Mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni komendy oddali już przez kilkanaście lat kilkaset litrów krwi, a duży wkład w tą ilość mają zarówno pomysłodawcy akcji sprzed lat, jak i jej obecni organizatorzy, czyli związki zawodowe. Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewozi się rannych wprost na stół operacyjny.

Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiadają na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Dzisiaj, 17.06.2020 r., przed komendą krew oddało 25 osób. Tym sposobem bank krwi wzbogacił się o prawie 12 litrów. Krew zostanie przekazana pracownikowi jednej z radomskich agencji ochrony, który uległ ciężkiemu wypadkowi na strzelnicy, a obecnie przebywa w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Na kolejną zbiórkę krwi zapraszamy 20 sierpnia br.

(KWP w Radomiu/js)