Podwyżki dla ratowników medycznych

ilustracja

Publikujemy informację z Komunikatu Ministerstwa Zdrowia, która na pewno ucieszy tych, z którymi funkcjonariusze w służbie spotykają się bardzo często – Ratowników Medycznych. Ilość incydentów i napadów na ratowników zaczyna sytuować ich pracę coraz bliżej naszej służby.

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 16 tysięcy ratowników medycznych będzie zarabiać o 1200 zł więcej.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Pieniądze na ten dodatek lecznice mają dostać od NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają dodatek, jeśli udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:

– leczenia szpitalnego;
– opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
– świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
– opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
– świadczeń wysokospecjalistycznych.

24 września strony wynegocjowały nowe porozumienie dotyczące wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla:
– ratownika medycznego
– wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego,
– pielęgniarki Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego,
– wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

Nowe rozporządzenie reguluje właśnie to porozumienie.

Projekt rozporządzenia umożliwi NFZ otrzymanie danych od świadczeniodawców o liczbie zatrudnionego personelu, co umożliwi NFZ przekazanie pieniędzy na podwyżki. Do 1 stycznia placówki muszą wysłać zestawienia, w których podają liczbę pracowników, objętych porozumieniem. To pozwoli NFZ na uruchomienie dodatkowych pieniędzy na podwyżki i określenie współczynników korygujących.