Pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA

ilustracja

Zgodnie z zapowiedzią zawartą we wczorajszym komentarzu Biura Prasowego, Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystosował pismo do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego z prośbą o zapoznanie się z nagraniem wywiadu TVP3 Poznań oraz o dokonanie oceny zachowania dziennikarza pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Pismo przekazano do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Oddziału TVP3 w Poznaniu.

Pismo ZG NSZZ Policjantów w załączniku

Fot. screen z wydarzeń pod komendą w Koninie.