OŚWIADCZENIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE

ilustracja

W związku z pojawiającymi się w Internecie nieprawdziwymi informacjami odnośnie przypadków zakażenia COVID-19 wśród policjantów z garnizonu Lubelskiego pragnę przedstawić stan faktyczny oraz poczynione dotychczas ustalenia.

Rozumiem, że możliwość zarażenia wirusem powoduje niepokój, także u policjantów. To zrozumiałe, że każdy martwi się o zdrowie swoje i swoich rodzin. Na kontakt z chorobą narażeni są zwłaszcza policjanci pracujący „na pierwszej linii”. U nich, podobnie jak w przypadku lekarzy, ratowników i pielęgniarek istnieje największe ryzyko zakażenia.

W miniony czwartek otrzymałem informację o pierwszym przypadku zakażenia COVID-19 wśród policjantów z KP3 w Lublinie. Funkcjonariusz ten od kilku dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji podjęto czynności zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej. Zamknięto komisariat, zaś funkcjonariusze, którzy byli w tym czasie w służbie zostali odizolowani. Sporządzono listy osób z którymi wspomniany policjant miał bezpośredni kontakt. Dodatkowo poszerzono listę o osoby, wobec których istniało jakiekolwiek prawdopodobieństwo wcześniejszego kontaktu. Wykazy zostały przekazane pracownikom sanepidu. To służby sanitarne prowadziły wywiad z każdą z tych osób, aby podjąć decyzję odnośnie dalszej procedury postępowania. Część osób zdecydowała się na kwarantannę zbiorową, część natomiast za aprobatą sanepidu jako miejsce przebywania wskazała swoje mieszkania. Komisariat i radiowozy zostały zdezynfekowane. Budynek jest przygotowany do ponownego funkcjonowania. Otworzymy go wówczas, kiedy nie będzie żadnych wątpliwości co do stanu zdrowia naszych policjantów.

Dzięki podjętym procedurom i przeprowadzonym testom, znana jest już część wyników policjantów, którzy mieli kontakt z pierwszym zakażonym. To ważne by badania zostały zrobione jak najszybciej, a policjanci zostali objęci właściwą opieką.

I tak na godz. 20:00 dnia 29.03.2020 wynik pozytywny potwierdzony został u 12 funkcjonariuszy z KP 3 oraz jednego policjanta z OPP w Lublinie. 66 osób zgodnie z decyzjami sanepidu jest poddanych kwarantannie. Dodatkowo procedura została wdrożona wobec 20 policjantów z OPP. Sukcesywnie spływają wyniki, które wykluczają zakażenia u kolejnych osób. Wszyscy czekamy na następne pozytywne informacje.

Na chwilę obecną dwaj policjanci przebywają w szpitalu, w pozostałych 11 przypadkach umieszczeni zostali w izolatorium w Lublinie. Najważniejsza jest to, że ich stan jest dobry.

Przykładam ogromną wagę do istniejącego zagrożenia. Podejmuję szereg dodatkowych zadań mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszym policjantom i pracownikom. Na wszystkich odprawach, które odbywają się w systemie wideokonferencji podkreślam jak ważna jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Przełożeni tak organizują pracę, aby ograniczyć bezpośredni kontakt między pracownikami wprowadzając system zmianowy. W miarę możliwości przy zapewnieniu ciągłości służby policjanci odbierają zaległe urlopy. Funkcjonariusze uczulani są, by w przypadku złego samopoczucia bądź symptomów chorobowych skontaktować się z lekarzem.

Nieprawdziwe informacje są niepotrzebne, wprowadzają u jednych niepokój u innych chęć powielania plotek.

Pragnę zaznaczyć, że w związku z zagrożeniem jakie panuje w naszym kraju jestem w stałym kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Lubinie. Reaguję na sygnały od policjantów oraz te wpływające do przedstawicieli związków zawodowych. Wszelkie zarzuty pod adresem przełożonych będą bardzo dokładnie wyjaśnione.

Raz jeszcze chcę podkreślić, że jako przełożony funkcjonariuszy garnizonu Lubelskiego dołożę wszelkich starań by policjanci, pracownicy i ich rodziny byli bezpieczni, a w razie potrzeby otoczeni najlepszą opieką.

Z całą pewnością nasi policjanci, jak zwykle sprostają stawianym przed nimi zadaniom. Za ich postawę należy się wielki szacunek i słowa uznania.

insp. Artur Bielecki
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie