ODZNAKA „PONUREGO” ZOSTAŁA WRĘCZONA

ilustracja

Podczas uroczystości na leśnej polanie „Wykus” Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak oraz Przewodniczący Kapituły Pan Jacenty Frydrych odznaczyli dwóch policjantów Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”.

Wyróżniony został insp. Artur Bielecki, obecnie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, który przez 28 lat, jako świętokrzyski funkcjonariusz dokładał wszelkich starań, aby bezpieczeństwo w całym województwie stało na najwyższym poziomie. Odznakę otrzymał również sierż. szt. Kamil Michalski z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, w lipcu bieżącego roku wyniósł 80 –letnią kobietę z płonącego budynku.

Polana „Wykus” położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich już po raz kolejny była świadkiem uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika „Ponurego”. W tym właśnie miejscu, podczas corocznych uroczystości upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, nastąpiło nadanie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.

Tegoroczna koncentracja Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich przypadła w 29. rocznicę nawiązania porozumienia Środowiska „PONURY”- „NURT” z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Ta uroczystość z powodu panującej sytuacji epidemicznej była szczególna. Została przeniesiona z czerwca na wrzesień oraz zorganizowana zgodnie z reżimem sanitarnym.

Uroczystość na leśnej polanie „Wykus” rozpoczęła się od złożenia meldunku ppłk Tadeuszowi Barańskiemu jednemu z ostatnich żyjących podkomendnych Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz Eugeniusza Kaszyńskiego Ps. „Nurt” przez komendanta placu hm. Michała Nowakowskiego. Następnie została uroczyście podniesiona flaga państwowa na maszt, po czym wybrzmiał Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a potem odbyła się polowa Msza Święta w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy, której głównym celebrantem był Biskup Piotr Turzyński.

Po tej części wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” zasłużonym policjantom.

W tym roku uhonorowany został insp. Artur Bielecki, obecnie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, który jako świętokrzyski funkcjonariusz przez 28 lat dokładał wszelkich starań, aby bezpieczeństwo w całym województwie stało na najwyższym poziomie. Odznakę „Ponurego” otrzymał także sierż. szt. Kamil Michalski z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. W lipcu bieżącego roku nie zważając na własne bezpieczeństwo, wyniósł 80 –letnią, niepełnosprawną kobietę z płonącego budynku. Wyróżnionym policjantom gratulacje złożył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak oraz Przewodniczący Kapituły Pan Jacenty Frydrych.

Przypomnijmy. Odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo. Każdy z nich wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem, stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Dodatkowo podczas uroczystości Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz w imieniu Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Medalem „Pro Patria” Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka, Rzecznika Prasowego nadkom. Kamila Tokarskiego oraz dowódcę jednej z kompanii Oddziału Prewencji Policji w Kielcach kom. Rafała Wydrzyńskiego. Natomiast Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Andrzej Patrzałek oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach mł. insp. Jolanta Jasieńczuk otrzymali Medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej” z rąk m.in. ppłk Tadeusza Barańskiego oraz prof. Wiesława Wysockiego.

Po tej części Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Pan Łukasz Kudlicki odczytał list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Natomiast nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odczytał list Komendanta Głównego Policji insp. gen. dr. Jarosława Szymczyka.

W tej podniosłej uroczystości, oprócz wcześniej wymienionych wziął udział m.in. Sekretarz stanu Pan Piotr Wawrzyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski, Posłowie, Senatorowie RP, przedstawiciele władz samorządowych, płk Grzegorz Motka Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pani Grażynę Szkonter, rodziny żołnierzy Armii Krajowej, a także mieszkańcy województwa.

Głównymi organizatorami spotkania na Wykusie był Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. W przedsięwzięcie jak co roku włączyła się świętokrzyska Policja.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach