Odszedł na wieczną służbę

ilustracja

30 stycznia 2022 roku odszedł nagle na wieczną służbę nasz Kolega mł. insp. Mieczysław Grajewski.

Kolega Mieczysław był zasłużonym działaczem związkowym. W przeszłości pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Następnie wybrany został Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej V kadencji. W ostatnim czasie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego. Był również delegatem na Zjazd Krajowy.

Pogrążonej w żałobie rodzinie w imieniu całej społeczności związkowej składamy serdeczne kondolencje.

Cześć Jego pamięci.