Obradował ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego

ilustracja

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2023r ZW NSZZ Policjantów podjął uchwały dotyczące m.in.:

– ochrony prawnej Członków NSZZ Policjantów,
– zatwierdzenia protokołu Komisji Stypendialnej ZW,
– dodatku specjalnego,
– zasad delegowania do pracy związkowej,
– dofinansowania przedsięwzięć związkowych ZW i ZT NSZZ Policjantów i Emerytów

W posiedzeniu udział brała WKR NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego na czele z jej Przewodniczącym Kolegą Mieczysławem Skrzypczakiem oraz Kolegą Grzegorzem  Boła, Wiceprzewodniczącym WKR, Kolega Dariusz Żak, Prezes policyjnej Fundacji “Niebieska Dłoń”, Kolega Błażej Dulat, Przewodniczący KZP KWP w Poznaniu oraz Kolega Jan Wodziński, Członek GKR NSZZ P.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów mł. insp. Andrzej Szary bardzo pozytywnie ocenił ostatnie działania ZT w interesie naszego środowiska zawodowego oraz zapewnił o stałym wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony ZW w realizacji tych zadań.

Przewodniczący ZT sygnalizowali pilną potrzebę uruchomienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji środków na awanse pionowe biorąc pod uwagę szczególnie funkcjonariuszy, którzy mają obecnie powierzono obowiązki służbowe prawie rok, a zdarzają się przypadki, że i dłużej, co nie powinno mieć miejsca.

ZW NSZZ Policjantów wyraził duże zaniepokojenie z powodu braków kadrowych w Policji (około 13 tys.) oraz braku pomysłu ze strony służbowej i rządowej aby go zacząć rozwiązywać. Nie jest łatwo znaleźć rozwiązanie,  ale to na decydentach ciąży to zadanie. Jak widać kolejne podwyżki uposażeń też są mało efektywne. Młodzi ludzie zapewne mają inne oczekiwania od Policji, co należy pilnie zdiagnozować dla dobra służby, a co będzie w interesie bezpieczeństwa wewnętrznego. Nabór do Policji mimo obniżenia kryteriów nie przynosi oczekiwanych efektów.

Zarząd Wojewódzki zwraca uwagę na potrzebę zachowania przez przełożonych dużej rozwagi przy wydawaniu poleceń, które w dobie brutalnej kampanii wyborczej mogą narazić szeregowych funkcjonariuszy na różne konsekwencje oraz dalszy spadek zaufania do naszej formacji.